[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:59:13
Diu lei lo mo tui bao!!!!!!
2019-08-17 12:59:21
Diu yat chai hui diu sai kui dei lou mou
2019-08-17 12:59:27
TUI BAO KUI LO MO CHAU HAI
2019-08-17 12:59:27
Gwong Fuk Hongkong,
Sze Doi Gak Ming
2019-08-17 12:59:28
agree ar, see duc ming hai important, ng ho gum ma fan need correct
2019-08-17 12:59:34
tui tui
2019-08-17 12:59:35
JYU GWO HAI GWONG DUNG GOR DI WUI 5 WUI MO JUNG

2019-08-17 12:59:37
Tui
2019-08-17 12:59:38
Tui
Dai ga ting yat wai yuen geen
Gwong fuk Heung gong
Si doi Kak Ming
2019-08-17 12:59:40
「得」拼做 dut
你可能有懶音
2019-08-17 12:59:43
lęī gór jèñ år wèî
2019-08-17 12:59:50
2019-08-17 13:00:02
tui bao kui
2019-08-17 13:00:03
Tui ahhh
Gwong Fuk Heung Kong
Si Doi Gak Ming
2019-08-17 13:00:03
Tui ar
2019-08-17 13:00:04
Gwong Fuk Heung Gong , Si Doi Gak Ming
2019-08-17 13:00:06
ching ping jor la tui tui tui
2019-08-17 13:00:23
YU GWO JEK GUAI HAI GUONG ON SIN TAI NG MING.

POPO WUI TAI DUK MING LE D

POPO YIU TAI KUI DONG JOK
2019-08-17 13:00:24
Tui ah pok guy
Ngo jui chung yi yung chingish

Sau sai nei day d gwai pei
2019-08-17 13:00:36
nei gong yeh yau sheng
ho ball
2019-08-17 13:00:41
FYI
2019-08-17 13:00:44
BEI NEI DAY SIU SEI NGO
DAN HO DOR JEUNG BUI DOU NG SIK DIM WAAN
HO NAAN WORK WOR
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞