[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 16:14:37
Tul lun bao Kul
2019-08-17 16:15:10
Hei ma fong dou dai look yan sin, ging gao mo gum dai dam lo dou jam 9 yan
2019-08-17 16:15:22
dllm jun hai ho lun waai nim nei jung yuu yin.
kei sut gun buun ho lun jeng, kui ying kui sing!
2019-08-17 16:15:26
diu nei mae,
gum lun jeng chun hai ng bei ko like nei ng duc
2019-08-17 16:15:33
T U I
2019-08-17 16:17:21
TUI
2019-08-17 16:17:29
Ngo tai dou yao read write cheung oi gum
Ngo Chung Ng six da tim
2019-08-17 16:17:39
tui
2019-08-17 16:17:54
Tui!!!!!
2019-08-17 16:17:56
粵拼 hai yuen chuen mm lun tung ge yea lei, yuen chuen mm tung yung toe, mm hoe lou luen la.....
2019-08-17 16:18:02
gi dou
2019-08-17 16:18:12
TUI
2019-08-17 16:18:17
Diu nei Ho lan sing ah
2019-08-17 16:18:32
Ba Da Ho Lan Sing
Ba Da Ho Lan King
Ba Da Mo Duc Ding

Ting Yat Ta Ka Yiu Sik Cho Ah
Chun Bo Gwai Hom Lan La


2019-08-17 16:18:41
推啊!
2019-08-17 16:18:49
Diu nei, mic tong shui bei d dai luk yan la.
2019-08-17 16:19:10
Ho yau oi
Tui ar
2019-08-17 16:19:16
Tui tui tui
2019-08-17 16:19:22
TUI TUI TUI
2019-08-17 16:19:25
DLLM HO LUN LAN MING AR
2019-08-17 16:19:29
Tau lun bao kui!!
2019-08-17 16:21:00
Ming ge ming ge
Tui ah
2019-08-17 16:21:04
818 WU DAI SO KAU
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞