[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:42:01
TUI
2019-08-17 11:42:08
Ng hai gor gor gum sing sid tai
2019-08-17 11:42:08
TUI!!!!!!
2019-08-17 11:42:08
kei sud sic gong dung wa ge duo wu ho easy ming ge
2019-08-17 11:42:09


Tui Kui Lo Mei
2019-08-17 11:42:12
Hk ppl ge kong zang
Yong hk ppl ge yu yin
Ngo yiu gwong dong wah!
2019-08-17 11:42:15
Tai duc ming ah. Jeng ah. G chin da Chinese da duc ho L marn.
2019-08-17 11:42:15
DAI LICK TUI!
2019-08-17 11:42:18
Tui
2019-08-17 11:42:18
Tui kui Lo mo
2019-08-17 11:42:28
tui
2019-08-17 11:42:29
chi ma gun
2019-08-17 11:42:29
tui!
2019-08-17 11:42:32
da luk lei yao d dou tai duc ming english
2019-08-17 11:42:33
Rui
2019-08-17 11:42:36
tai bao
2019-08-17 11:42:40
Some hker dou ho yau accent lol
2019-08-17 11:42:42
TUI BAO KUI LOMO
2019-08-17 11:42:47
DIU ,UP MUG 7
2019-08-17 11:42:59
Cls
Load jo yat chun sin ming
2019-08-17 11:43:01
diu lay lo mo
heung gong yan dim wui ng ming lei up mud chat
2019-08-17 11:43:09
diu nei le gao post ho lun chi sin
2019-08-17 11:43:20
Diu nei ho lun smart
Lei gor dou hai yat gor ho geh fong fat
2019-08-17 11:43:25
ngo ho like fo sing man!!!
dui!!!!!!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞