[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:56:10
Tai dor d jau duc ga lah. Dong hok ha yea. Kao lui dou e d ga.
2019-08-17 11:56:11
TUI
2019-08-17 11:56:23
2019-08-17 11:56:26
TUI
2019-08-17 11:56:27
Tui
818 Wei Yuen Kin
2019-08-17 11:56:33
tui! But iPhone yiu sik jor related words sin, yu gwo ng hai ho ma farm
2019-08-17 11:56:41
TUI
2019-08-17 11:56:41
Si gwong dou lau dou yun ICQ gum...
Chi q sin ga!

Btw, li jiu hall yi zuk dou dai luk gwai, bat gwo hai zuk ng duo haak ging ngo dai ga! Sor yi ting yak da ga dou yiu siu sum ar!

Tui!!!!!!!!!!!!!
2019-08-17 11:56:44
diu saai nei dei dim gaai ngo tai dak ming ga bat yu jeung naan do sing kap la
ngjiyigadaaigajungtaingtaidakmingne?
2019-08-17 11:56:54
CSL, ho len din!!!
But. ..
Nuclear bomb dou ng got zai !
2019-08-17 11:56:57
TUI
DIU LEI LO MEI SUN HEUNG KONG WAH MOUN SHUI
我都唔撚知其他人睇唔睇得明
2019-08-17 11:57:11
Jeng ah diu nei ngo tui
2019-08-17 11:57:16
Ngo gok duc yau d po dou wui sik tai. Bud gor g na jau 1 ding tai ng ming.
2019-08-17 11:57:26
Tui Ah
2019-08-17 11:57:27
Tui
2019-08-17 11:57:32
DIU NEI CHENG AR WAI
2019-08-17 11:57:39
Tui kui lo mo
2019-08-17 11:57:40
tui ah
2019-08-17 11:57:51
but gor dou hi fong ng dou d gao wor
jing hi dai lok gao ng sik tai
2019-08-17 11:57:56
Dan yu guo hai gau gum duo tai duc ming ga wor
2019-08-17 11:58:06
Tui bao kui tui bao kui!!!!
2019-08-17 11:58:12
Ngo ping si dou yau use. So iphone already gay duc d type words. Siu d auto correct haha
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞