[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:10:07
Jung g bin gor chung bin gor jau hai gwai
Ng ho lei kui

Ting yat wo lay fay yau ho yung mo doh ho
Ngo dei doh ng chung!!!!
2019-08-17 10:10:08
jo gin pun fighter la
2019-08-17 10:10:14
Tui ah tui ah!!❤️❤️
2019-08-17 10:10:20
p pai mo duc push ah diu
2019-08-17 10:10:32
lei mud 9 ah lei
nei ahhhhhhh
yau laan yum ah nei
2019-08-17 10:10:48
TUI
2019-08-17 10:10:53
TUI
2019-08-17 10:10:54
Ngo tai duc ming wo

kwong dung wa sue yap fat yung ga
2019-08-17 10:10:56
for wui bei gaau gong nui
bat gwor gong nui man bin yau arm ng arm gar
2019-08-17 10:11:00
ho a!!!! ba da gayau!! heung le dou g chi nei dei!!!
2019-08-17 10:11:11
Tui
2019-08-17 10:11:43
OK nei arm!!!!

TUI BAO NEI!!!!
2019-08-17 10:11:44
TUIlau ju ho lek lek
2019-08-17 10:11:54
TUI Dan hai diu ngo gi gei dou load jor load 🤣 siu sei
2019-08-17 10:11:59
chor sin hai jen hong kong ren ar
but lau dou hai luen gum da
2019-08-17 10:12:14
Tui ah tui ah
2019-08-17 10:12:27
Tui
2019-08-17 10:12:27
Buc yu lei gor language change zou lin dun official language laaaaaaaa
2019-08-17 10:12:55
Tui tui tui
2019-08-17 10:13:01
Our GongNui dim wui say bit for
Only XengGangRen use bit for
2019-08-17 10:13:02
chut yi yut, bat yut yut
2019-08-17 10:13:13
tui ah
2019-08-17 10:13:21
TUI BAO KUI !
2019-08-17 10:13:54
jan hai hou yau chon yi
ngo jun yi
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞