[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:56:56
Kong girl English ging yin yau gum useful ge yat yaatho gum dong
2019-08-17 13:57:03
Push
2019-08-17 13:57:12
TUI BAO
2019-08-17 13:57:21
Wah, tai ng ming nei dei up mut 7 ar
Ng g d ngai chun jai tai ng tai duk ming leh?
2019-08-17 13:57:24
Diu for sing mun jong Yu yau yun appreciate
2019-08-17 13:57:32
NGO MING AH! CHUN JING GE HEUNG KONG YAN YAT DING MING!
TEN YAT WAI YUEN KIN LA
2019-08-17 13:57:33
go jiu ah
2019-08-17 13:57:38
tuituitui
2019-08-17 13:57:47
tui
2019-08-17 13:57:55
tui bao kui!!!!!
2019-08-17 13:57:59
Ho Lun Ging
2019-08-17 13:58:09
TUI
Nei dei yat ding m wui ming ngo dei geh ngoi sing wah
Man man gai lah m mo dong!
2019-08-17 13:58:10
lau chu ho yeah
2019-08-17 13:58:10
Tui
2019-08-17 13:58:12
Tui bao kui
2019-08-17 13:58:13
TUI
2019-08-17 13:58:15
Rui
2019-08-17 13:58:20
tui ah
2019-08-17 13:58:26
gum dou bae nei lum dou, ng tui ng duc la
2019-08-17 13:58:33
Tui!
2019-08-17 13:58:33
Tai duc ming ar ngo ba da, ho chi fan fan hui sai gor go si gum
2019-08-17 13:58:44
2019-08-17 13:59:00
tui
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞