[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:35:47
tui
2019-08-17 11:35:57
TONG NEI TUI BAO KUI AH DIU!!!!!!!
2019-08-17 11:36:06
Yan Gor Yau Kok
Yung Kong G Gay
Yee Fun Man Sing
2019-08-17 11:36:07
Gong ying man hor lun d g na wui sik wor.
2019-08-17 11:36:11
chi sin gaa zoi zeon faa hou jeng ar
2019-08-17 11:36:26
Man suen fast d do yeah!
2019-08-17 11:36:29
push
2019-08-17 11:36:32
Tui ar
2019-08-17 11:36:36
tui bao kui !
2019-08-17 11:36:42
K sud yu gwor ng hai ming hau chud lei or ying maan ho d geh yaan hai ng wui sik da or sik tai gong nui ping yamm popo tong ng mo sau pei la!
2019-08-17 11:36:46
Gi lar
2019-08-17 11:36:49
Bud gor ngo a ma a ba dou ng sik tai Li d
2019-08-17 11:36:50
Tui
2019-08-17 11:36:55
gor post jik hak siu jor ho dor ng mo gum
2019-08-17 11:36:56
tui
2019-08-17 11:37:04
tui
ying goi work
yau chong yee ngo chung yee
2019-08-17 11:37:07
hahha my abc friends dou type like this, kui dei wa ng sik da zi
2019-08-17 11:37:24
TUI
2019-08-17 11:37:38
JENG AH, TUI!
2019-08-17 11:37:41
Hor L dou yau d popo wui sik bud gor fun jor d g na sin.
2019-08-17 11:37:48
HING HING YAT TUI
2019-08-17 11:37:58
Diu ley gor heigh jun hei ho Jung
2019-08-17 11:38:00
arm la ngo hai forsing yen ng hai zhina yen
2019-08-17 11:38:03
Joy tui ah
2019-08-17 11:38:07
Kei suck yat jo yiu gum gong yeh la
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞