[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:40:32
TuiiiTui
2019-08-17 10:40:36
Tai duck go sun fu
2019-08-17 10:40:47
NGO dou ng lun Gi nei kwok mak spring
2019-08-17 10:41:00
Wa nei go yau di naan dou
2019-08-17 10:41:01
Diu, Gum dou bei nei lum dou❤️
Ngo oi lin dan jai🥰🥰❤️❤️
2019-08-17 10:41:07
Yiu time sik ying ha
Cos auto correct ho L fan
But can get to use it
2019-08-17 10:41:08
Ho sun fu
2019-08-17 10:41:09
Tui
2019-08-17 10:41:13
Tui
2019-08-17 10:41:16
Diu TUI ngan
2019-08-17 10:41:17
Ho ball
2019-08-17 10:41:25
TUI
2019-08-17 10:41:34
mai jau hai!! jung yiu use sai kui d si garn translate farn sai gor post report bey kui lo bann tang wor!! jo lun sei barn 9 la
2019-08-17 10:41:36
Diu nei geng dui ying ar
Ng ho yung pure english
yiu ho chi ngo gum yung fo sing man gap zap ying man zi
2019-08-17 10:41:40
chi lar sin
jau suen sik tai, dou tai duck ho sun fu
yu guo yiu da pin ho lun cheung gei mun, wui tai lun sei
2019-08-17 10:41:48
siu die ngo
2019-08-17 10:41:50
ngo pun ni tui la hai hoi meen tui ni ho ng ho
2019-08-17 10:42:01
tui
2019-08-17 10:42:12
Tui ar!!!!!!!!
2019-08-17 10:42:13
Dan hai Tung yik gor ji hoi yi yau ge gor da fat

Ga sheung ngo partner jan hai ng sik kong nui pingyum
2019-08-17 10:42:23
Did gay Mei die d kwai ar
sik shi gau
2019-08-17 10:42:32
TUI
2019-08-17 10:42:34
TUI
2019-08-17 10:42:34
keung tip lm kong nui ho lun ging
2019-08-17 10:42:38
Wut gay! Tui bao
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞