[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:08:42
DLLM sei L hoi la
2019-08-17 13:08:48
TUI
2019-08-17 13:08:55
TUI BAO KUI LO MO
2019-08-17 13:08:57
tai ng lun ming tung kiu yan yung fan ying man gor d dou is gwai. tai po fan 70 80 hou ge jun hongkonger dou yung lei gor fong sik.

ngo kiu chan tai man, diu lei lo mo chau far hai
2019-08-17 13:08:58
Dai luk yun tai mm ming jau farn ukkei laaaa
2019-08-17 13:09:04
Tuiiiiii
Yau d hard to read but nei gor hai good idea
2019-08-17 13:09:12
Tui
Dai ga ga yau!
2019-08-17 13:09:16
Yi go work wor!
2019-08-17 13:09:22
tui baoba da ho lun ging ar
2019-08-17 13:09:24
toi yu chong loy dou ng yung mars language ge yun lai kong
ngo mean kern yung ng fun chong dou tai duc ming ge
yiu fai d bo ha kap g duc la
2019-08-17 13:09:26
tui tui tui
2019-08-17 13:09:31
TUI
2019-08-17 13:09:36
TUI
2019-08-17 13:09:47
TUI LAN BAU KUI AH
2019-08-17 13:09:47
Ping shi mo da gou yee ga ng shake
But dai duck ming
Ho ball lao zu
(Lei sen ta zu 10 fun chong
2019-08-17 13:09:51
Tui!
2019-08-17 13:09:56
Si doi garp ming
2019-08-17 13:10:03
TUI BAO KUI
2019-08-17 13:10:10
Tui
2019-08-17 13:10:11
P pai jai Tui!!!!
2019-08-17 13:10:23
Ai jun jai tai m tai duc ming ga
2019-08-17 13:10:26
Dnlm Siu l jor
Ngo ready ho paper la
Dai Luk hai sik si la!
2019-08-17 13:10:31
wai jor reply nei or tai duk ming...or chong yu hoi jor gor acct 😂
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞