[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:53:04
ji chin dou lum guo yung li jiu
tui!!!
2019-08-17 12:53:08
TUI
2019-08-17 12:53:08
Mui yan 1 goh pai hui wun big six guai
2019-08-17 12:53:14
Tui
2019-08-17 12:53:15
lei gor filter mo duk shu
2019-08-17 12:53:20
Tui bao kui lo mo
2019-08-17 12:53:22
tiu ar diu
2019-08-17 12:53:23
Wo Ming la finally
FBI dou gai ngo dou
2019-08-17 12:53:26
5g d yan tai 5 tai duk ming 5p man? mk wui yik hai heng gong yan geh jam tai wui yik lai
2019-08-17 12:53:28
Paie yu ye haio dou gum
2019-08-17 12:53:40
tui
2019-08-17 12:53:41
2019-08-17 12:53:56
818 wai yuen geen!!
2019-08-17 12:53:58
Tui Tui Tui
2019-08-17 12:54:05
TUI !!!!!!
2019-08-17 12:54:12
Tui
2019-08-17 12:54:12
tui bao kui
2019-08-17 12:54:26
NGO G NEI UP MUD 7 LA HAHAHA
2019-08-17 12:54:31
diu gau bin gor wui gu dou chinglish is on fire
2019-08-17 12:54:31
sup pok
2019-08-17 12:54:44
Ngai jun jai ying gui Tai ng ming ngo day gong mud q yeah
2019-08-17 12:54:49
Jung guok gung chan dong
chuen dong mit mong
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞