[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:54:53
lol dim gai gum jeng
2019-08-17 12:54:54
tui
2019-08-17 12:54:55
TUI
2019-08-17 12:54:57
ho jeng
ho gwo li deng ga muk fa
yi hau hongkong people gum yeung kau tong la
2019-08-17 12:54:57
tui
2019-08-17 12:55:02
Push
2019-08-17 12:55:16
stong post liu ming
818 use li d fong sick knog yeng very ho
2019-08-17 12:55:17
yat lun jo ying goi gum kau tung
2019-08-17 12:55:22
Tui

Ting yut gei duc wo lei fei
Ho do dai luk lei gui huck yi yan wui wun yaap hui
2019-08-17 12:55:23
2019-08-17 12:55:37
Pish Sui yin ngor dou hai p pai jai
2019-08-17 12:55:43
lei d 7head hai yi wai gi gei sick ping yum, daan hai ng L sick
2019-08-17 12:55:46
Diu nei, e gar d ghost doh g our aum ho hai mug yeah la
2019-08-17 12:55:51
Dim gai p pai zai dou tui dak yuk d post gei
2019-08-17 12:55:55
tui lei lo mei
2019-08-17 12:56:06
G chi
2019-08-17 12:56:08
TUI
2019-08-17 12:56:09
li g ng g dai look jai d eng man dou duk duk tei

pub gou chun man jou ja d
2019-08-17 12:56:09
2019-08-17 12:56:17
Yau lai Tui yat Tui sin
2019-08-17 12:56:29
Dai ga gei dak gum yat Hung Hum
2019-08-17 12:56:45
TUI
2019-08-17 12:56:47
TUI
2019-08-17 12:56:50
Tuing hai ho nam je
2019-08-17 12:57:01
Dim guy nei gum sing CLS
ngo ping si sik tae dan hai Ng sik ping
Ngo try my best la
Tui Kui Lo Mei
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞