[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:13:55
baan ai chun jai jau suen bei kui dei sik, kui dei doe yiu yung dor hoe dor see kan loi tai ngo dei d words!!
2019-08-17 10:13:56
Diu sang lun yud da dan lei yud hak ging yin Yau yung
2019-08-17 10:14:02
tui

daan hai lau ju d laan yum ho ging
2019-08-17 10:14:11
Tui
818 kin
2019-08-17 10:14:12
Lei gor fong fat ho lun zeng ar diuneiloumou
2019-08-17 10:14:18
Cls....tsuen bo tai duck ming..
Yat ding yiu tui la
2019-08-17 10:14:25
Lay yau gi gwai ng ming
2019-08-17 10:14:33
Nei go si fuc Gwai, tai dou ngo gum sun fu

tui
2019-08-17 10:14:34
TUI
2019-08-17 10:14:56
Tui tui sin
2019-08-17 10:15:10
baan 3mo farn uk kei daa fei gei
2019-08-17 10:15:30
DAI LIK D TUI
2019-08-17 10:15:39
tui kui lo mei ah~~~~~

gi chi
2019-08-17 10:15:47
Tui
2019-08-17 10:16:14
ngo ying tung
2019-08-17 10:16:16
Tuiiiiiiiiiii
2019-08-17 10:16:17
ngo dou hai
2019-08-17 10:16:54
Jeng ah
2019-08-17 10:17:27
lin goggle translate dou bong kui dey ng dou la gum chi
2019-08-17 10:17:27
Diu cls ho smart
Tui bao nei
2019-08-17 10:17:46
Tui Bao Kui
2019-08-17 10:17:57
Gong lui mode on
2019-08-17 10:17:58
wei hi tui ah 818 geen la
5 dai so kau, kuet 1 bud hor!!!!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞