[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:31:13
Siu lan say ngo ar diu
Ho q lan tai
2019-08-17 12:31:21
Tui dou kui pk!!
2019-08-17 12:31:21
Tui
2019-08-17 12:31:23
Jung arh bar dar
YAT CAI TUI BAU KUI PAH DIU
2019-08-17 12:31:28
Dai ga Ho chung Ming ah
2019-08-17 12:31:29
Tui
2019-08-17 12:31:29
fucking tui!
2019-08-17 12:31:30
DIU LEI LO MO OK WO!
GUM CHI BAN POK GAI CHONG NG HUM GA CHAN?
2019-08-17 12:31:30
diu, tai jo ho noi sin tai tuk ming
tui ar
2019-08-17 12:31:32
hou zing chi ci
2019-08-17 12:31:33
ngo gong ping si jong ze, ji ce nei m daa sing diu mai mo gum do jan gu dou lo
2019-08-17 12:31:41
yau ng sai hui dou gum ma farn geh

ngo dei ho dor yun dou tai duk ho lun fai, jik ching hai dai yu jung yu yin. d gau & 5mo yiu tai duc mind yud gor dou yiu yung dor 10x-20x si garn, gun ga ng gong chut post. gum yeung jor yud jor yi ging ho yau yung.
2019-08-17 12:31:47
ho lun jeng ah ne goh post
gwong fuk heung gong si doi gaak ming
2019-08-17 12:31:59
DIU NEI HO LUN LAN MING
2019-08-17 12:32:00
tui!
2019-08-17 12:32:04
Tui bao kui!!
2019-08-17 12:32:07
Lau ju ho ball
Tui
2019-08-17 12:32:08
TUI
2019-08-17 12:32:19
d yijin jai tai 5 ming
2019-08-17 12:32:36
Tui
2019-08-17 12:32:41
tui bao kui ah
jeng
2019-08-17 12:32:47
ngo jyun nan cyun tai m ming nei dei ap mat gau aa diu
di gong neoi ping jam hou naan ming
2019-08-17 12:32:50
LO YAN GA HO LAN TAI NG MING GA WOR
2019-08-17 12:32:56
Rui
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞