[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 15:54:40
DAI LIK TUI
2019-08-17 15:54:42
nog gok dat gei yin siu hok yiu duk po tong wa ping yam, Yuet Yu ping yam ho ying goi nap yup siu hok gao qing.
2019-08-17 15:54:42
Nei day ban yau jai
Play9 sai d Big6 jai and gua
2019-08-17 15:54:51
diu ah tui bao kui ah
2019-08-17 15:55:03
Tui!!!
2019-08-17 15:55:18
TUI
2019-08-17 15:55:25
foh sing man maan sui
2019-08-17 15:55:32
Tui baat yat baat gin
2019-08-17 15:55:38
Tui la!
2019-08-17 15:56:06
TUI
2019-08-17 15:56:45
TUI !!!
2019-08-17 15:56:46
Bat Yat bat
Wai Yuen gin
2019-08-17 15:56:51
Hai la! Ga ha kei see ngo P pai jai
2019-08-17 15:56:52
TUI
2019-08-17 15:56:58
tui sheung hui
2019-08-17 15:57:14
agger
2019-08-17 15:57:17
jing ah wei
2019-08-17 15:57:35
2019-08-17 15:57:50
P pai jai dou da lik TUI
2019-08-17 15:57:51
m ho hai yat gor 'm' ?
lei sun m sic
2019-08-17 15:58:03
Diu lei d chinglish gum lun narn ming
Jau mai lun da laaaa
2019-08-17 15:58:15
tui bao kui ar diu, ba da ho sing cls
2019-08-17 15:59:05
Nei guo name
2019-08-17 15:59:12
So yi Kwong dong wah ng sei duc
TUI
2019-08-17 15:59:23
Ng tui ng hai yan
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞