[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 18:33:46
tsang heung kong yan sin tai duk ming

pok guy popo ng sick tai
2019-08-17 18:34:14
Tui
2019-08-17 18:34:45
heung kong yan ho yeah!!!
2019-08-17 18:35:12
NG TUI NG HAI YAN AH!!

dim gaai lau chu nei hor yi sing dou gum
ting yat wai yuen kin!!
2019-08-17 18:36:55
Ming ah diu la sing
2019-08-17 18:37:01
Ks Lee gor idea gei ho but hor ng hor yi ng ho use upcase letters ah diu nei lol sik read dou bin ng sik read lah aiyoHk gayau
ngo oi nei
2019-08-17 18:38:01
LAP JIK PO SUEN
FAU JUD LARM CHAU!!!!!!
2019-08-17 18:38:18
Tui!!!!!!!!!!!!
2019-08-17 18:38:44
Use Google translate do ten toll siu siu
Wo ng six use this kau tong
2019-08-17 18:38:49
Buck fun fa, buck gok jik, buck duk fui
2019-08-17 18:39:08
Diu nei dei lo mo
Gum chong ming geh fong fat dou lum dou
Fo sing men ho ball
Tui bao kui!!!!!!!!!!
2019-08-17 18:39:26
SI DOI GAK MING
2019-08-17 18:39:33
siu say ngo
ho noi mo kin gwo lei d word

dan ngo po din wa auto correct ho fan
2019-08-17 18:39:36
Tui Ah
Ni Lo Mei

PS 8.81 Dai Kai Jon Bei MEMO Ji hei Shen Dou La
2019-08-17 18:39:54
TUI LUN BAO KUI LAH DLLM
2019-08-17 18:40:13
Tui ah d dai look yun tai 5 ming
2019-08-17 18:40:46
TUI BAO KUI
2019-08-17 18:41:03
TUI!
2019-08-17 18:41:36
mon post dog si thun ga!
2019-08-17 18:41:44
TUI BAO KUO
2019-08-17 18:41:49
Hong Kong King charge wo diu li lo mo
2019-08-17 18:41:53
Wo
2019-08-17 18:41:58
Gei jeng, Help tui! Ngo d chinglish dou gei mm dim... yiu lin har sin
2019-08-17 18:42:57
on9nei dong barn police ghost mm lun sik meh
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞