[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 09:40:45
Hing hing yut tui
2019-08-17 09:41:21
TUI
2019-08-17 09:41:24
yan guo yau gwok, yung gong gi gei, yi fan man shing
2019-08-17 09:41:28
tui duc leng
2019-08-17 09:41:56
Ng tui ng hai yan la
2019-08-17 09:42:13
TUI BAO KUI
2019-08-17 09:42:19
TUI
2019-08-17 09:42:39
Dang jor ne gor po ho loi la
Tung ngo tui bau kuiiiii
2019-08-17 09:42:42
ngo chuen bou tai duc ming
baan 5mo 3mo yuen chuen tai ming
2019-08-17 09:42:46
Tui
2019-08-17 09:42:48
pee pai tui ng duo ga, yau nan da.
歪冬 V 士必ink列薯?
2019-08-17 09:43:00
tai ng ming sin arm
2019-08-17 09:43:12
TUI AR
2019-08-17 09:43:20
Tui
2019-08-17 09:43:27
ho lun jeng, ngo tai duk ming
2019-08-17 09:44:07
Wow lei gor kau tong fong sik zun hai Ho oldschool
2019-08-17 09:44:48
Dan hai d 9 yau d hai popo dou wui tai duc ming nonetheless dou hai Yat gor ho Fong fak, Lek!
2019-08-17 09:45:04
kwong fuk hueng kong
si doi kap ming
2019-08-17 09:45:15
kiu ng paa gau
jui gun yiu sau
2019-08-17 09:45:33
tui dou whole world dou sik tai gongnui chinglish
2019-08-17 09:46:08
I mean d gwai yau d dou hai popo
2019-08-17 09:46:17
tui baau kui
2019-08-17 09:46:18
tui
diu kui no mo chau hai la...
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞