[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 02:16:43
Hai ngo gor post da duc ng ho jeh
Sor9ly
2019-08-17 02:17:07
Dai ga 1 chai yi mun la
2019-08-17 02:18:02
nei jiu dim worr tui bao qui
2019-08-17 02:26:08
Sing ban gong nui gum gong yeh, jeng
2019-08-17 02:26:56
Ba da nei ho lun king ar! Gum nei dou num duck dou. Jong you go shou chut yin wa yiu yong jing sik kwong dong wa pink yum tim.
I better speak English instead la
Bat yat bat wei yuen kin
2019-08-17 02:28:03
Push
2019-08-17 02:30:46
Gwong fuk heung gong si doi gaak ming
2019-08-17 02:32:08
Nei Gor Fong Fast Gei Ho Wor , Bon Nei Tui Tui Sin
2019-08-17 02:34:44
Cls gum nei dou lum dou
Ho yeh
Push yud push sin
2019-08-17 02:34:49
Pishhhhhhhhh
2019-08-17 02:35:26
Hern Kong Yun
GA YAU!!!
2019-08-17 02:36:07
Konglish
Kongnuish
Both good
2019-08-17 02:36:22
Diu lei nine, gum dou duck, actually ngo Tai Duck Ho sun fu lor
Butt gor nigga ban fat gei ho
Tui tui po sin
2019-08-17 02:36:32
1 yu gum wa la
2019-08-17 02:36:50
D 5 cent collect skin
2019-08-17 02:37:33
Continue tung ngo tui dou 818!!!!!
2019-08-17 02:38:28
Tai tai ha jou Ming ga la


Try try k ta post use this language la
2019-08-17 02:38:40
kui dei on9 je.. chinglish ping yum dou ng sic

火☆文=系泥D牙+^~吾巧交錯......*-
2019-08-17 02:40:37
Main point hai
Ngo dei gum yeung hor yi gau dou d 5 mo sau pei!!!!
2019-08-17 02:41:05
btw dim gai giu kong nui ping yum?

e chin msn gor gor dou hai gum gong yea ga wor
2019-08-17 02:41:59
Gwong Fook Heung Gong
Si Doi Gark Ming
2019-08-17 02:42:11
Msn
Tau lo lin ling
2019-08-17 02:42:30
Legit English is too easy to decode.
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞