[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:20:25
Jeng ah
Yau yat gor on chuen gea language hai ho jung yiu
TUI
2019-08-17 14:20:26
P PAI MAU DUC TUI AR DIUSSS!!
LAU YIN ONLY
TUI !!!!!!
2019-08-17 14:20:31
Ho yau chen chit gum ah mammy i love cantonese!!!!!
2019-08-17 14:20:40
tui bao kui lo mo!
2019-08-17 14:20:40
gun bun ng hai yung lai jo man suen
hai yung lai qucik check dui fong sik ng sik gwong dong wa

hau sang tong jing sheung iq ge yan
ho dor dou sik

yi ging gau jo la
2019-08-17 14:20:41
TUI AR
2019-08-17 14:20:44
TUI
2019-08-17 14:20:44
yau hk gwai ga...
2019-08-17 14:20:52
612 721 811
Guwong Fok hog gong
2019-08-17 14:21:04
CHINGLISH MAN SUI!
2019-08-17 14:21:04
tui
try hai 5 sai 4
d da6jai 5 L g ngo da up gun mud 9
2019-08-17 14:21:05
lo lo dau dau
Yau d yam Nei chor jor
Soh yi ng Ming r
2019-08-17 14:21:12
tui bao
2019-08-17 14:21:20
go jup must tui
2019-08-17 14:21:31
TUI
2019-08-17 14:21:32
DIU NEI JENG AR WEI
2019-08-17 14:21:35
Tai doh yen mun ng suen sou
2019-08-17 14:21:49
tei duck ho lun man ar
2019-08-17 14:21:51
tui bao kui lo mo!
kwong fuk heung kong, shi toi gak ming!
2019-08-17 14:21:55
TUI
2019-08-17 14:21:58
TUI! HUT KING SAY CHUN GA!
2019-08-17 14:22:14
tong yea artui
2019-08-17 14:22:17
hau san hai ming ge
2019-08-17 14:22:18
nei gau kui la
kui gum yau sum ying goi lin lin har jau sik
2019-08-17 14:22:33
hai ng hai duck mk jai sin ming
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞