[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:43:23
tui
2019-08-17 12:43:24
tui tui tui
2019-08-17 12:43:26
Tui ah tui
2019-08-17 12:43:30
ying tung!
tai duck ming ge ji yin tai duck ming !
2019-08-17 12:43:32
Tui
2019-08-17 12:43:32
gei ho wor
2019-08-17 12:43:38
TUI
2019-08-17 12:43:42
diu tai lun dou ngo
2019-08-17 12:43:44
Tui lun bao kui ah!
2019-08-17 12:44:04
WA DIU
NG LAN G YIWAI HEI YUTNAM MAN
BUT GOH HO LAN CHENG

KWONG FOK HEUNG TO GONG
SI DOY GAP MING
2019-08-17 12:44:10
HO MK AH DIU
2019-08-17 12:44:12
Tui dou kwong fuk kak Ming wai chi
2019-08-17 12:44:12
tui
2019-08-17 12:44:18
Ngor zing zic suen bo! Bin lun gor hai li gor post da ying mun wak ze chung mun, bin lun gor jau hai guai! diu nei lo mo! Chi la ng mo sei chuen ga!
2019-08-17 12:44:21
tui lun bao kui
2019-08-17 12:44:26
tuiiiiiiiiiii
2019-08-17 12:44:27
Sik see la ngai jun jai!
2019-08-17 12:44:29
go man tai hai, nei dei ho do lin gong nui ping yum dou da lun cho ah…
2019-08-17 12:44:30
dllm
2019-08-17 12:44:33
2019-08-17 12:44:36
mon po dog sei tsuen ga
wo bi kap chai yee
2019-08-17 12:44:41
TUI
2019-08-17 12:44:45
TUI
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞