[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:39:16
diu lei lo mo hi
dim lun yeung see ar
2019-08-17 14:39:22
G chi
2019-08-17 14:39:22
academic discussion
1 hai mun kui, meh yea hai "yin yeung" ah??
2019-08-17 14:39:23
P pai jai tui ng hei
2019-08-17 14:39:40
ngo yi wai hai yuet naam wa 😂😂😂
2019-08-17 14:40:04
TUI BAO KUI LA DIUUU
2019-08-17 14:40:10
TUI !
Ngai Chun Jai Tai Ng Ming !
2019-08-17 14:40:35
818 TUI
GA YAU GA YAU
2019-08-17 14:40:41
hai a yiu get rid of auto correct sin hor yi fluent d
2019-08-17 14:40:52
diu same
never gong gum gong guo
but why ... ho gan gan
2019-08-17 14:40:54
pak yak pak wai yuen hoi chi dall yan
2019-08-17 14:40:54
Tui
2019-08-17 14:40:55
Nei dai Ng hai e Wai real dak we un ar? Native!
2019-08-17 14:41:00
Pish
2019-08-17 14:41:10

nei mei hui gwor cha gei meh
2019-08-17 14:41:12
Tui ar diu
2019-08-17 14:41:19
Diu nei lo mo gum dou bei nei lum lun dou
2019-08-17 14:41:19
ho ar
2019-08-17 14:41:34
dim gai mo yen tui
2019-08-17 14:41:37
TUI
2019-08-17 14:41:43
Lee gor post hai jo mud 9
2019-08-17 14:41:48
g chi, tui lun bao kui lo mo chow hai
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞