[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:09:41
yi gor post jik hak mo sai sarm mo
2019-08-17 11:09:44
Tui Lun Bao Kui!!!!!!

sor ngo hai P pi dog
2019-08-17 11:09:44
Dole ho wor, gum ting yat si ha la
2019-08-17 11:09:50
sor,打錯:Tui bao kui Lmcfh
2019-08-17 11:09:53
BAO JOR MEI?

MEI BAO NGO YAU TUI !
2019-08-17 11:09:55
Chi lun sin! Nei gor fong faat ho lun jeng! Although d guai dou yau gay wui tai duck ming daan hai dou yiu yung noi d si gaan tai
2019-08-17 11:09:58
Ho Hoi sum hor yi hai duo da lee d language
2019-08-17 11:10:37
Tui ! 818
2019-08-17 11:11:02
Waa. Lei gor post ho jeng. Tui bau!!!!
Dai ga ting yat wai yuen gin!!!
2019-08-17 11:11:02
Hor nun yau yan sau m do wo
2019-08-17 11:11:03
ding li lum lan jor ho noi sin ming li up mug
tui ar
2019-08-17 11:11:09
Tui
2019-08-17 11:11:10
TUI818
2019-08-17 11:11:13
Hing hing yat tui
2019-08-17 11:11:15
Tsu yin liu
2019-08-17 11:11:19
Tui
2019-08-17 11:11:29
TUI!!
2019-08-17 11:11:56
tui la
2019-08-17 11:12:24
Yan wai lo yan ga arm arm sin hoi acc
2019-08-17 11:12:28
TUI A
2019-08-17 11:12:38
gong fok heung gong, si doi gat ming
2019-08-17 11:12:39
TUI
2019-08-17 11:12:44
Ngo tai li gor post yiu tsuen bo duk chut lai sin tai duck ming
2019-08-17 11:13:09
NEI TSANG HAI HO LUN SING
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞