[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 20:26:24
TUI
2019-08-17 20:26:44
e gor post yat ding yiu tui
e d ying goi hai duck heung gong yan sin tai duck ming ge yeah
2019-08-17 20:27:07
ng dai sou kau
kuet yat but haw
2019-08-17 20:28:33
Tai tai ha jaap guan jor, nei ga tai duck ho fai
2019-08-17 20:28:53
TUI yAT TUI
2019-08-17 20:29:53
bong nei tui
2019-08-17 20:30:14
Yat Jo Ying Goy Yiu Hui Chong Kwok Fa⋯
2019-08-17 20:30:40
TUI TUI TUI

Ting yat kin
2019-08-17 20:31:51
Yat Jo Ying Goy Yiu Hui Chung Kwok fa...
2019-08-17 20:34:08
Ngo gi
2019-08-17 20:34:56
gwong fuk hong gong
si doi gaak ming
2019-08-17 20:35:29
Tui bao kui
2019-08-17 20:37:13
Ho jeng
Tui ahhhhhh
2019-08-17 20:37:49
ding hai ying goi hai “jung gwok”?
2019-08-17 20:37:57
我係香港人但我睇呢啲字體睇得好撚辛鳩苦
2019-08-17 20:38:06
Tui
2019-08-17 20:38:51
Ngo hai heung gong yen dan ngo tai li d ji tai tai duc ho lun sun gao fu

2019-08-17 20:39:09
戇撚鳩港女拼音中文
屌那星 睇唔撚順眼好撚耐
2019-08-17 20:39:35
diu, up mod 9
2019-08-17 20:39:40
tin mit chung gung
2019-08-17 20:39:42
Tai dor leung chi jau guan ga la
2019-08-17 20:39:46
Tui bao kui!!!!
2019-08-17 20:40:07
DIU LEI LO MEI YAU GEI JIK JI NGO YUEN CHUEN TAI NG MING, GU LUN JO NGO GEI LOI
TUI
2019-08-17 20:40:38
sor 9 ahh tai dor gei chi wui ho d
fai c dai luk yen tai duc ming ma
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞