[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:40:08
TUI AH
2019-08-17 12:40:08
*tsuen
2019-08-17 12:40:19
CHI LUN SIN POST
KEUNG TIP LAU MING
BA DA SIK WANG
2019-08-17 12:40:26
Tui ah dklm
2019-08-17 12:40:33
Tui
2019-08-17 12:40:40
Pk la
wo ng ming what 7 you saying
2019-08-17 12:40:44
TUI AH
2019-08-17 12:40:49
TUI, DIU NEI LO MO JAAN HAI HO LAN SING
2019-08-17 12:40:56
Tai dou ho lun sun9 fu ar diu nei lo meitui 1 tui sin diu
2019-08-17 12:41:23
TUI
2019-08-17 12:41:24
Gor man tai hai hou dor yan Yau heung yam
2019-08-17 12:41:27
Tui
2019-08-17 12:41:31
Tui bao kui!!!
2019-08-17 12:41:35
tui bao ar
2019-08-17 12:41:46
siu lun jor yi chin lihkg jai mm hai ho hate d kong nui gum gong yea ga meh


we connect
2019-08-17 12:41:48
NGO soeng ask soeng dou court Kong nui language jo ng jo dou Zing geoi
2019-08-17 12:41:51
Tai duk ho san fu
2019-08-17 12:41:51
Sao pei la ching, char lei lo mei la, jau hai yiu yun tai ng lun ming ah g ng g?
2019-08-17 12:41:56
Lin dun all dou hai long nui
2019-08-17 12:41:59
diu ,no chinese
i diu le lo mo chow hi
u want do what seven??
if you want 1on1 ,u come
i fight,u,u know??
my power powerful
KO you,you sun of bitch
2019-08-17 12:42:09
tui bao kui🤓🤓
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞