[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 19:52:02
diu ngo tai L sai ming L sai
Tui yat tui sin
2019-08-17 19:52:02
HUT BAO DOU NG GOT!
2019-08-17 19:52:07
Tui Bao Lei
btw Yau D D Tai Ng Ming
2019-08-17 19:52:16
Ting tat geen
2019-08-17 19:53:00
Giu d 5fur fk off chinglish marn sui
2019-08-17 19:53:13
Siu dou chi sin laaaaaa
2019-08-17 19:53:17
pak 1 pak, wai yuen kin
2019-08-17 19:53:40
"NEI GI NG GI NGO UP MUD 7 AH?"
2019-08-17 19:54:33
HALL LUN YI
TUI
2019-08-17 19:55:09
Diu nei de lo mo ! Tin yat wear mud sik 3 arrrrrr!!

yau yan wa ng ho HUG SIK 3, dim ga?

2019-08-17 19:56:29
TUI
2019-08-17 19:56:55
tui bao kui!!!
2019-08-17 19:57:19
Kwong Fuk Heung Kong

Shi Doi Gak Ming!!!
2019-08-17 19:57:50
gin yi tau gwo ne go kai gei ling gang do heung gong yan zap gwan yung yut yu ping yam, yan wai yi ga gin hou do yan da ping yam do hai yung wong yu ping yam lei san: yung hoi google guy yu ping yam syu yap
2019-08-17 19:58:25
tui tui tui
2019-08-17 19:58:31
Ng ho wear hug sik 3?
2019-08-17 19:58:47
yan wái nei yau hộu đợr gồngnui fd
2019-08-17 19:59:09
Gwong Fuk Heung Gong!
Si Doi Gaak Meng!
2019-08-17 19:59:54
TUI
2019-08-17 20:00:07
jeng! ho choi jung hok fun lin yau sou heung gong yan yiu charng ju ahhh gayauuuu!!! gwong fook heung gong si doi gak ming! m dai sou kau kuet yat bat hor ! 8.18 yiu gin dou nei dei !!!!
2019-08-17 20:00:21
G chi g chi
2019-08-17 20:00:22
Dim Gai ngo tai duck ming
2019-08-17 20:01:07
daan hai ngo tai jo hou noi sin ming
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞