[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 11:19:21
Tui kui lo mo
2019-08-17 11:19:25
Tui bao kui
2019-08-17 11:19:28
TUI!!!
2019-08-17 11:19:36
TUI SHEUNG HUI
JI DANG
2019-08-17 11:19:43
2019-08-17 11:19:50
help u pish la
2019-08-17 11:19:53
chi lun sin gong si
2019-08-17 11:19:56
Lau ju
Mo Sor Wai La
2019-08-17 11:20:00
Dan hei bin yau gam duo si gan bi cheung ji kui tey?
2019-08-17 11:20:04
hang dung post

yan sau ji dang!!!!!
2019-08-17 11:20:07
Tui!!!818 Wai Yuen geen!!!
2019-08-17 11:20:09
Tai ng ming 1 ding hi gwai la. Tui ah. Tui bao.
2019-08-17 11:20:12
Tui !
2019-08-17 11:20:12
2019-08-17 11:20:13
TUI!!!!
2019-08-17 11:20:20
721 811
ng hui forget
2019-08-17 11:20:29
Daan hai jyutping hai mai ho yi jik jip translate faan chinese? Gum mai defeat the purpose
2019-08-17 11:20:32
Lau chu ho yau chong yee
Ks nei gor fong fat ok
2019-08-17 11:20:39
TUI
TAI NG MING YAT LUN DING HAI DAI LUK HAI
2019-08-17 11:20:47
Chi lun sin
2019-08-17 11:21:04
Push
2019-08-17 11:21:11
Tui
2019-08-17 11:21:16
Ngo P pai push ng push dou ah. Ho dor frd dou send jor bei ngo lol.
2019-08-17 11:21:24
Tui bao kui lomo
2019-08-17 11:21:30
tui
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞