[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 21:50:15
Ngo tai ping yam dou ho san fu
Yiu man man ja gwan
2019-08-17 21:50:50
Tai tai ha jou jap kwan ga la
2019-08-17 21:50:56
Tui Siu Duo sau m4 duo seng
2019-08-17 21:50:58
Dim gai ghost tai ng ming?
2019-08-17 21:51:45
K ta po dou yung la pls
Start from little
Marn marn yiu hoi chi guan gala
2019-08-17 21:51:54
tui ah tui ah
2019-08-17 21:52:21
chi lun sin yung jor gum loi for sing wa jung yu yau yung
2019-08-17 21:52:25
Nowadays 5cents dou sick english la
2019-08-17 21:52:26
chung yiu ge hai tai ga ming chow ok
2019-08-17 21:52:57
Ngo tong yi ah
2019-08-17 21:53:34
Tai duc dor jau wui get dou
Because gor gor Yun yau ji gay interpretation
Sor yi translation-proof

Ng hai hern kong yun
Ng wui sik tai
2019-08-17 21:53:51
yau ho chi hai wo
yi ga ho chi yut nam yan gam fun
2019-08-17 21:54:13
ching sick ball
2019-08-17 21:55:16
Tui
2019-08-17 21:56:26
tui
2019-08-17 21:57:37
four sing man we connect
2019-08-17 21:57:47
Agger
2019-08-17 21:58:01
Tui ah diu ho lun jeng
2019-08-17 21:58:30
lei been go hong ha lok lai ga diu nei
2019-08-17 21:58:46
Tui bao kui
Ks ngo dei yiu promotes le d mars word to all hk ppl
2019-08-17 21:58:46
TUI
2019-08-17 21:59:45
tui ah dllm
2019-08-17 22:00:18
2019-08-17 22:00:22
Mm wui la

D mm mo can sau pei ^^
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞