[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 15:43:33
diu lei tui bao
2019-08-17 15:43:37
屌你學下粵拼先啦
2019-08-17 15:44:15
Yao mo yen yuck lo read yuck lo duk chuk lei?
Am i the only one?
2019-08-17 15:44:18
ho loi dou mo yong lei chong mun gor yea la diu
ho choi chung ming
2019-08-17 15:44:21
hoho siu ah, gayau!!!!
2019-08-17 15:44:26
To be tan par, ngo dou yau d tai ng ming, sing gor idiot gum read out loud.

TUI
2019-08-17 15:44:31
gong duck ho arm
2019-08-17 15:45:06
Kei suc dou okay
butt gwor jeng hai hui yau yeng ng ming
2019-08-17 15:45:06
yuen chuen imagine dou
2019-08-17 15:45:12
Tui bao nei!
2019-08-17 15:45:23
LEI GUO FONG SICK CHIU CUP HO AH!!
DAI LUK JAI HEN LUN DING YIN YING AH!!
2019-08-17 15:45:37
DIU NEI LO MEI,

DIM GAI NGO WUI TAI DUC MING GA!

818 SEUNG GAI!!!
2019-08-17 15:45:54
D ai chun jai ng sik duk ping yum, dim ahhhh
2019-08-17 15:46:04
屌好似小學雞傳紙仔咁
btw 識睇唔唔識打
好痛苦
2019-08-17 15:46:09
Tui bao kui
2019-08-17 15:46:16
Tui
2019-08-17 15:46:44
Tui

Ho lun Crazy, ngo hope ho yi success
2019-08-17 15:47:40
Ngo ming ah diu nei
2019-08-17 15:47:54
tui lun bao cui
2019-08-17 15:48:14
TUI!!!
2019-08-17 15:48:22
Jik Cheung Ji Liu ho lan gum bei chin sin
2019-08-17 15:48:25
K sud even hai g gei yau, dou yau ho dor yun ng sik tai for sing men
Fun ng doe hai ng hai guai ga wor....
2019-08-17 15:49:12
tui ah tui!
2019-08-17 15:49:21
Can we keep absolute silence on the street? Absolute silence is the loudest voice to tyranny. You can imagine the scene of millions of people on the street with absolute silence.
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞