[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:59:59
Kwong fun hern kong
si doi kak ming!
2019-08-17 10:59:59
Hing hing yut tui
2019-08-17 11:00:08
Gay Chung ming work, Dan hai hai gun gup ge shi hau dim write year?
2019-08-17 11:00:09
Ho Lun chi sin ahhh!!
Yat ding yiu tui bao kui
2019-08-17 11:00:10
ngo lum hei wong jim ge but man si:

Yu yu yu, yu yu yu
Yu yu yu, yu yu yu
Yu yu yu, yu yu yu
Yu yu yu, yu yu yu
2019-08-17 11:00:12
Ho lun Jeff
2019-08-17 11:00:13
tui har post sin
2019-08-17 11:00:15
Jill Tui
2019-08-17 11:00:27
TUI BAO !
2019-08-17 11:00:33
bud yu make gor gum ge tg grp lah ng chut sang mai hai gwai
2019-08-17 11:00:36
Diu, gwai ng lun g hai gwong dong wah ping yum meh diu lei, hai mai chut mai Hong Kong people ah you? Diu ah? Also, ngo day ng hai using traditional gwong dong wah or yuet yu ping yum lor, ma faan lei say lun hoi la Ng goi
2019-08-17 11:00:37
tui bao kui lo mo hai
2019-08-17 11:00:53
Jeng
Chow gum yung english keyboard type yau duck
Yung yuet nam keyboard kar d snake jai sheung hui boun hai yuet nam yun yik duck
Duck jor
2019-08-17 11:01:05
tui kui lo mo ah diu
da 6 lei sik tiu lun..ng g up mug 9 yat ding hai gwai
2019-08-17 11:01:07
Tuiiiiiii
2019-08-17 11:01:12
Ming ah tui la diu
2019-08-17 11:01:12
捉鬼
2019-08-17 11:01:19
Yiu yao sheung cheung lik sin duc!
2019-08-17 11:01:19
Diu
Siu Lun say me
Hard King Ming Ng lun ming?
2019-08-17 11:01:26
yiu teach sor yau lihkg chinglish arh!!!!!!!
2019-08-17 11:01:41
kwong fook heung kong
Si doi gark ming
2019-08-17 11:01:41
D nei Lo Mei ar!!!!
2019-08-17 11:01:49
TUI
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞