[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 21:21:43
gong nu
2019-08-17 21:21:56
P pai jai tui Ng Lun dou
daan hai ho g chi!! Push!!!
p.s. iPhone gor check spelling ho lun ma faan
2019-08-17 21:22:08
gu ng dou gong nui ji dou yau gum geh yat yat
2019-08-17 21:22:18
P chai push pei lee see
2019-08-17 21:22:27
Tui tui tui
2019-08-17 21:22:35
TUI arh
2019-08-17 21:22:35
tui

818
Wai yun kin
2019-08-17 21:23:09
tai yat gor comment dou yiu yung ging cheung shi gan hui lei gai
2019-08-17 21:23:19
hai gei lun sing gehngo tui
2019-08-17 21:24:36
tui ar diuu

le zhong lin heung gong yun dou gok duk lan tai ge ping yum
50 cents you collect skin lah
2019-08-17 21:24:41
tui
2019-08-17 21:24:41
TONG NGO TUI BAO KUI AH DIU!!!
2019-08-17 21:24:43
our power powerful hong kong win hard
2019-08-17 21:24:55
hai 2 dim ar
2019-08-17 21:25:10
Tui
2019-08-17 21:25:23
im p pai jai so fuk dor yut ci
bong nei tuiii
2019-08-17 21:26:06
連登有人借加密為名,試圖散布當年蘇聯曾推行失敗的漢語拉丁化思想,摧毀華夏文明。請各位醒覺,不要再玩這種無任何戰術效果的膠。

戰爭時期特別多文化間諜。文化,是一族群的生存之本,是對抗專政的最佳制衡。催毀了自己的文化,即使將來美國接管香港,香港人都只能成為美國人的提款機、軍妓,而不是擁有獨立意志的公民。
2019-08-17 21:27:00
Tui
2019-08-17 21:27:40
我p仔超咗出post!拜託

[突發]明天極度危險
小心駛得萬年船,大家入去聽呀!🙏🙏🙏
https://youtu.be/4UwFcTNwKAM
2019-08-17 21:28:22
TUI
2019-08-17 21:28:53
arm ah
2019-08-17 21:30:31
ton nei tui bai nei gao post !!!!
2019-08-17 21:30:45
Zen hei heung gong yen sin tei duck ming, ding
2019-08-17 21:32:17
Tui ar....ting day Kin
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞