[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 09:28:16
Nei Ho
2019-08-17 09:28:26
hker duk yau ge mud ma
2019-08-17 09:29:09
Tui
2019-08-17 09:29:19
Why hk ppl ho yi gum lun sing muk gehhhh
2019-08-17 09:29:30
Rly sls ngo
2019-08-17 09:29:48
dllm dai luk jai tai nei tmr dim sei
2019-08-17 09:30:19
tuiiiiiii
2019-08-17 09:30:33
推到完場
2019-08-17 09:30:42
818 Wai Yuen
2019-08-17 09:31:13
nei up mud lun tsud yeah?
ngo yud gor zi dou tai ng ming
2019-08-17 09:31:17
gum nei dou lum dou
nei chan hai ging
2019-08-17 09:31:24
tui
2019-08-17 09:31:32
Dai ga yiu jap gwan tai fai d sin
2019-08-17 09:31:47
tai duc ho lun sun fu ar c hing
ho ng ho yi da fan zhun man ar
2019-08-17 09:32:02
TAI LOK HO CHI PHILIPPINE WAK JIE YAN NEI MAN GUM
2019-08-17 09:32:17
tui ahhh
2019-08-17 09:33:04
Ngo gain yin tai duck ming nei up mug yea.
2019-08-17 09:33:08
E e & suk suk ng sik Mars language
Hi nan decode at hau sang chai
2019-08-17 09:33:21
diu
d duk ng sheng shu ge yijin jai do sing yut da fo sing mun wo
2019-08-17 09:33:26
siu lun sei
Tui
2019-08-17 09:33:37
daai gaa yau mud ma yung laa
jeng
2019-08-17 09:33:41
tui bao kui!!!!!
2019-08-17 09:33:56
SAU PEI!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞