[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 14:09:03
I go to school by bus
2019-08-17 14:09:13
TUI BAO KUI
GONG ON AND NG MO TAI NG TAI DAK MING A
2019-08-17 14:09:16
sau pei la, ngo sin mm yiu sing yut gin dou di gum ge fo sing mun, loi mm loi yat pin dou wan hou
2019-08-17 14:09:19
Shit nei ho lun smart
2019-08-17 14:09:27
TUI
2019-08-17 14:09:31
tai ng ming ah diu
2019-08-17 14:09:38
Tung Yi!
Jung Yiu Mun Mai Kui Dei di si har mun tai Lai yu bin garn Yu Dan po ngor dui jui jong Yi

Ng sai bo lik chao kui dei yeh , yut si jik ji

tui
2019-08-17 14:09:42
pishhh
chi ma gunnnn
2019-08-17 14:09:52
TUI
2019-08-17 14:09:55
Ngo ng hai P pai Jai
tui ha sin
2019-08-17 14:09:56
TUI
2019-08-17 14:09:57
TUI BAO KUI
SOR GAO GI NA JAI
2019-08-17 14:10:03
Tui
2019-08-17 14:10:07
Tui ah diu 818 kin
2019-08-17 14:10:13
Sau Dou
2019-08-17 14:10:19
tui bao dllm
2019-08-17 14:10:27
tui
2019-08-17 14:10:28
nei up mug 7
2019-08-17 14:10:53
Diu jo mud lun yeh
2019-08-17 14:10:53
diu tai lun sei ngo
2019-08-17 14:10:57
Tui
2019-08-17 14:11:02
Tai duc ming jau ho lahNgo yi ga hok gun chuk sing sor yi da chinese dou da duc ho L marn
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞