[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:18:37
Ng ho ting gai juk tui
2019-08-17 13:18:41
DIU LAY LO MO HO LUN JANG
TUI!!!!
2019-08-17 13:18:42
p pei duo yui tui
2019-08-17 13:18:47
Tai Ng lun Ming , tui Lun jor sin
2019-08-17 13:18:47
Diu nei ,kong nui mun gun boon ng hai yong tze din ho yi check ga on99
2019-08-17 13:18:53
2019-08-17 13:18:54
dai lik tui
2019-08-17 13:19:02
SIU LUN 4
2019-08-17 13:19:06
bai yut bai wai yuen kin!!!!
2019-08-17 13:19:07
jau hai yiu yee fuk sin ho
ng hai yat yung deen lo jau cha dou, gum lok gor CAM tong yi gei jau po gai dou
2019-08-17 13:19:10
咁如果你想check條友
佢唔係鬼, 但只係老一輩, 睇唔撚明
點計
2019-08-17 13:19:18
Hai Nei D fong fat sin hall yee ling ng mo ng gi up mug 9
Jau suen Tei duc ming dou yiu tau man kui gor jeng tou

TUI DOU TIN FONG DEI LOU
2019-08-17 13:19:19
TUI
2019-08-17 13:19:38
Pok gai, duk nam Ng sik yung Kong nui waa gong yei
Ting yak will Ng will bei yun dong hai gwai
2019-08-17 13:19:39
 Tuiiiiii
2019-08-17 13:19:50
tui bao kui!!!!!!!!
2019-08-17 13:19:51
Ho lun sun fu ah
2019-08-17 13:19:57
tui
2019-08-17 13:19:59
ng sic see ge dou is ghost
2019-08-17 13:20:09
see see hoi guan gor post sin, guai dorso hai hau san zai
2019-08-17 13:20:13
2019-08-17 13:20:20
Sau pei la ng sik tai jau hai guai block 9 nei ah
2019-08-17 13:20:22
Tui ah diu
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞