[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 16:55:38
dai ga hai doe up mud 9 ah ngo yuen cheun tai ng meng lorrrr
2019-08-17 16:56:25
TUI DOU HUT BOU DOU NG GOK JIK
2019-08-17 16:56:38
ngo mou ye gong
2019-08-17 16:57:10
dai luk gwai ying heung dai guo hak ging gwai.
joke duc yat gor duc yat gor ah
2019-08-17 16:57:12
TUI BAO KUI AHHHH!!!

Weak weak yat tai, ng ho chuk ghost!!!!

NGO DEI TAN YAT HAI WO PING LEI CHI FEI BO LIK!!!!
2019-08-17 16:57:24
tai duk ming ge tui tui kui sin
2019-08-17 16:57:35
Gwong1 Fuk9 Hoeng1 Gong2
Si4 Doi6 Gaap8 Ming6
2019-08-17 16:57:51
TUI AR
2019-08-17 16:57:56
ng tung for sing mun dou weconnect mai
2019-08-17 16:58:19
TUI! Dai Lik Tui!!!!!
2019-08-17 16:58:31
Tui bao kui lo mei
2019-08-17 16:58:32
Diu nei Mei ! Too bao
2019-08-17 16:58:58
Tui bao kui ah diu. Ting yat gin la heung gonf yan
2019-08-17 16:59:00
TUI BAO KUI NOU MO!!!
2019-08-17 16:59:04
Wa gum chi lei bang fucking boy jung Ng die?
2019-08-17 16:59:04
tui lei gor
2019-08-17 16:59:12
Ho Jeng!!! Siu Say Ngo la!!!!
2019-08-17 16:59:15
Tui
2019-08-17 16:59:17
2019-08-17 16:59:45
tui
2019-08-17 16:59:47
Kwong fook HK
Si doy garp meng
2019-08-17 16:59:57
Tuiiii bao kui nei lo mei 4 huk ging
2019-08-17 17:00:04
TUI!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞