[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:43:01
tai jo hou noi sin ji chun doi hai mak
2019-08-17 10:43:02
Tui
2019-08-17 10:43:03
2019-08-17 10:43:04
Siu dou gap gap seng
2019-08-17 10:43:05
Siu lun dou Pok Kai
2019-08-17 10:43:15
Jeng jeng ji
TUIIIIII
2019-08-17 10:43:20
Kongnuish revival!!
2019-08-17 10:43:23
Dai Nic TUI
2019-08-17 10:43:30
有真心膠話人錯, 笑撚左~~
2019-08-17 10:43:32
Lou ju ho sai lei Kwong fuk hern kong si doi kak ming
2019-08-17 10:43:39
睇到想死

唔好用黎自己溝通 , 留番用係樓主既果目的好喇
2019-08-17 10:43:45
Tui
2019-08-17 10:43:56
Lei duo onL9
2019-08-17 10:44:16
CLS, ngo lum chinglish dou K.O. dou d dai luk people la

NGO write down “you know Thai hand?”
2019-08-17 10:44:21
kwu ng do ngo yiu da mai sai nei d kong nui sik ying man
2019-08-17 10:44:24
diu
p pai jai dou yiu PISH!!!!!!!
2019-08-17 10:44:31
tui !
2019-08-17 10:44:35
Teui
2019-08-17 10:44:39
TUI BAO KUI AH DIU!!!!!!!but ngo dou super stupid hai read lee d.
ng will try hard hard.

818!
2019-08-17 10:44:45
Push
2019-08-17 10:45:01
Nei ji gay dou ping chor sai, mo yun tai duk ming
2019-08-17 10:45:04
Check ghost:
”Nei gor chun doi hai bin dou?”

Ng sik dap, must be ghost!
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞