[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 12:32:59
puk lei gor kai, ho lan naan tai
ng lan arm yam ar ching
2019-08-17 12:33:03
#he
2019-08-17 12:33:08
TUI
2019-08-17 12:33:12
gei lin chin jong diu gun d gong nui yun mai lei d for sing man
yi ga bin jor jok gei yun
heung gong yan gan hai chi lun sin
2019-08-17 12:33:13
tui bao kui ahhhh
ho lun jeng
real work wor
2019-08-17 12:33:17
Ngai chun jai nei hai yun ding gwai
2019-08-17 12:33:19
Diu slsTai jor ho noi sin tai duck ming lol
Btw TUI BAO KUI!
2019-08-17 12:33:22
推!!
2019-08-17 12:33:25
HO LUN JENG!
2019-08-17 12:33:27
Diu lei lo mei
2019-08-17 12:33:36
2019-08-17 12:33:43
tui!!!
2019-08-17 12:33:53
Gu ng do ming haau kong nui oi sing language wui yau pai sheung yung cheung geh yat yat
2019-08-17 12:33:58
yung noi jor jau wui ming gala
2019-08-17 12:33:59
mk妹connected
2019-08-17 12:34:11
Tui ar
Ngo yiu d si gaan load 1 load
2019-08-17 12:34:13
tui wor
2019-08-17 12:34:13
TUI
2019-08-17 12:34:15
ni meng dou zai suo sum mo , wo ting bu dong nea
lei seng : yong gen guk gor Cantonese keyboard
2019-08-17 12:34:17
TUI!!!!!!!!
2019-08-17 12:34:21
Jing ah wai diu lei
Tui bao kui
2019-08-17 12:34:22
Ngo ging yin tai tak ming
2019-08-17 12:34:27
jeng ahhh ching jo duc ho
2019-08-17 12:34:33
Guong Fuk heung Gong,
Si doi gak ming
Tsat yi yat, baat yat yat
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞