[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:05:42
Gong nui mun gau kwok, gong nui mun man sui!!!!!
2019-08-17 13:05:46
Diu Nei Ngo hok chor Ho L nuai sin tai dak Ming ah DLLM
2019-08-17 13:05:50
Tui
2019-08-17 13:06:02
Tui !!!!!!!
2019-08-17 13:06:02
TUI
2019-08-17 13:06:03
TUI
2019-08-17 13:06:06
SEUI YIN NGO TAI DAK MING LAU JYU NGAP MAT, DAAN YIU LOAD HA SIN JI LO
2019-08-17 13:06:36
Gak
2019-08-17 13:06:56
CLS company
2019-08-17 13:07:04
NGO ng lun ming ah ho complicated
2019-08-17 13:07:06
Tui
Dai luk 9 Ng sik tai

sei dai luk 9 farn dai luk lai hai la
2019-08-17 13:07:11
Tui
2019-08-17 13:07:25
thats the point
2019-08-17 13:07:27
TUI BAO KUI LO MEI
2019-08-17 13:07:40
tui!!!!
2019-08-17 13:07:51
Boon kong dak sek
For sing maan
Gwong fook heung kong
Si doi gaak ming

Yiu mix d ying man sin gou mei doh
2019-08-17 13:07:51
DLLM ngo tai jor 5 mins sin tai duck Ming this post
1 bin tai 1 bin read chut nei
2019-08-17 13:07:54
Tui again!!!
2019-08-17 13:08:00
yi guo jie fo la


tui bao!!!!
2019-08-17 13:08:02
Tui
2019-08-17 13:08:11
TUI LO
2019-08-17 13:08:38
tui ah dllm
2019-08-17 13:08:38
Tui
Jan hai wai Yau gum sin hor yee hun ding hai gei yan
2019-08-17 13:08:41
diu ching gor for Yan ge for sing mun zea fak dou mm yat yeung geh?!
wui tai marn zhor but guo ok geh
2019-08-17 13:08:42
Lau chu nei d chi ping duc ma ma day wor. Tai duc ho sun fu ar dai lo.
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞