[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:50:29
ging ar ching
2019-08-17 10:50:32
TUI
2019-08-17 10:50:36
daan hai yau d yun ng sick ping yum
da mai d ng gi mud 7
tai gick dou ng lun ming
2019-08-17 10:50:40
43mo tai ng L ming hehe
2019-08-17 10:50:44
2019-08-17 10:50:44
yung chinese gup hau ling goh d duck ng duck

yup sat yim sat gum gun gap jai
gwut gum gwut gwat gwut gai gwat

so hk ppl with goodest english can be safe too
2019-08-17 10:50:57
Tui bau kui ar diu
2019-08-17 10:51:00
Ting yut chud lei arh!! Bud gin bud san!
2019-08-17 10:51:10
如果有3X歲以上會記得, 玩 ICQ 時係咁打中文溝通
呢D唔係正式拼音, 要快同方便 , 好有創意
2019-08-17 10:51:24
Tui, yau kei yau chong yi
2019-08-17 10:51:27
Pong nei tui bao kui
2019-08-17 10:51:29
Teoi
2019-08-17 10:51:41
Lo tui!
Sau juk tung ngo tui bau kui!
2019-08-17 10:51:50
Gã måi d fû hō haï sheûñg mįn siñ
2019-08-17 10:51:52
Tui
2019-08-17 10:52:04
ngo dou yau lum guor nei yat gor fong fat hang ng hang duck tong
2019-08-17 10:52:19
Ho l jeng ar diu
2019-08-17 10:52:21
Sui yin yung jor ho doll si kan read
But popo 5 ho yi cap screen hai press con
2019-08-17 10:52:23
Tui
2019-08-17 10:52:45
Yi chin Ho Toi Yim Yen Tei Gum Sheng
Yi Ka Kwok Duck Ho Yau Yon

Gwong Fuk HK
Sze Doi Gai Ming
2019-08-17 10:52:54
Tui
2019-08-17 10:52:57
Nei g mm g ngo up mud 9??
2019-08-17 10:53:08
Tuiiiii
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞