[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 10:05:19
yiu yong yat yut si gan zaap guan ha. ting yat zau wui taai duck su fok hou dor
2019-08-17 10:05:32
Yat ding yiu tui
2019-08-17 10:06:01
JAN HAI NG G LEI UP MUD 7!😅
2019-08-17 10:06:10
再見啦mon post狗

daan hai ho dor mon post gau hor laang doe yau kong lui hai doe ar
2019-08-17 10:06:13
Keung tip lau Ming
Chi post bip fo
2019-08-17 10:06:16
tui bao kui ah diu nei
2019-08-17 10:06:23
AII GIN NEI P PAI JAI TUI M HEI DENG NGO BONG NEI TUI HAR LAHH
2019-08-17 10:07:26
Tui law
2019-08-17 10:07:44
ting yut tung ngo chuen l bo hui sai wai yuen!

kwong fut heung kong
si doi gart ming!
ng dai so cau
kuet yut bud hor!
2019-08-17 10:07:51
Lol jo mud 9 but ngor zong yi
2019-08-17 10:08:20
TUI
2019-08-17 10:08:21
TUI BAO LEI !!!!!!
2019-08-17 10:08:32
DIU! NG TUI NG DUK!

GWON FUK HOENG GONG
SHI DOI GAP MING!

817 818 GIN!
2019-08-17 10:08:47
wai yuen see
2019-08-17 10:08:49
diu, siu say ngo la nei ban pok guy
2019-08-17 10:08:54
Tui
2019-08-17 10:08:56
Pu Gai Tai Dou Ngo Tao Doo Tung Mai
2019-08-17 10:08:56
Lau chu ho leng Jai
2019-08-17 10:09:00
mm heung hk, mm hai yat ding lai la!!!!
2019-08-17 10:09:13
ba da wai yuen see
2019-08-17 10:09:38
fo llm
2019-08-17 10:09:48
jui siu screen jau joh barn ai chun jai sin la!! kui dey yee hau yiu wun farn d specialise in chinglish ge yun ley mon post! lum hay dou sern siu
2019-08-17 10:09:49
Tui Bao
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞