[8.18] TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI

5001 回覆
8041 Like 102 Dislike
2019-08-17 13:14:36
Gai Juk tuiiiiiiii
2019-08-17 13:14:37
Tui
2019-08-17 13:14:39
DLLM foh sing man gau gong
2019-08-17 13:14:40
Tui!
2019-08-17 13:15:10
Use kwong ping kui dei mai hor yi online check dou lor
Chinglish d fucking man and 5 mo sik tiu lun ah
2019-08-17 13:15:14
ping chor saai
2019-08-17 13:15:15
Guong fuk Hong Kong
Si doi gak ming
2019-08-17 13:15:22
Yu goi hai Hong Kong Dog jo kwai kam dim suen? kui dei ng hai 5 mo, have some chance tai duck ming
2019-08-17 13:15:27
TUI AH
2019-08-17 13:15:30
Tui
Ah diu
2019-08-17 13:15:37
nei up Muk 7 ar
2019-08-17 13:15:41
TUI
2019-08-17 13:15:47
TUI BAO NEI AHHH
2019-08-17 13:15:49
Tai dou ho Lun sun fu
2019-08-17 13:15:53
TUI
818 ngo dei yiu chuk gwai jau yiu yong d duk hk ppl tai duk ming geh fong fak
Wa jeh mung kui dei duck hk ppl zi geh yeh, lai yu 334 hai mud, dse zui go gei dor fun leh d mung tai
2019-08-17 13:16:01
lei gong gun fei see dai jack?
2019-08-17 13:16:04
TUI AH DIU
2019-08-17 13:16:08
TUI AR DIU
2019-08-17 13:16:12
tui!
2019-08-17 13:16:15
tui bao kui
dai yat gor lin deng tsuen bo fo sing man ge post
2019-08-17 13:16:16
tui ah tui bau kui ah
2019-08-17 13:16:19
yi chin dou hai yong yuet ping
dan hai hou lun naan tai
zi gei dou zhong fuk
2019-08-17 13:16:21
nei da fo sing man dou yau d ja~

gum dor chor geh hui revise har sin joi hoi po la on9jai
2019-08-17 13:16:24
TUI
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞