[TENET 天能] 有劇透慎入 套戲冇bug 話有bug嘅係唔明

885 回覆
17 Like 94 Dislike
2020-09-15 23:16:44
全片第一法則:
正向世界時間隨正向流動
逆向世界時間隨反向流動


以下為劇情

正向 實驗室 槍,子彈係逆向物件
正向咁睇:扣下板機>子彈由牆出返黎>入返支槍
反應為逆向反應

逆向 機場 Suit主角同佢支槍,子彈係逆向物件
逆向咁睇:Suit主角開槍>射唔中之前嘅佢>子彈打中玻璃>爛左
呢件事以正向角度睇會係:
本身見到爛左>子彈由玻璃出返黎>打唔中主角>子彈入返Suit主角嘅槍入面

冇問題落下一個 逆向世界時間係倒流緊
用Opera 做例子 我用秒數黎proof

正向角度 Opera Neil,槍同子彈係逆向

第1秒 子彈逆向去返牆,牆碎逆向>第2秒 子彈喺牆度出返黎> 第3秒 子彈入左敵人身體>第4秒 子彈逆向穿過敵人身體> 第5秒 子彈入返Neil支槍>第6秒 Neil開槍
以上係時間正常流動發生嘅事,如果以逆向角度咁睇,時間係倒流緊,將會係:
第6秒 Neil開槍>第5秒 子彈出左Neil支槍 > 第4秒 子彈進入敵人身體>第3秒 子彈出返敵人身體 > 第2秒 子彈打中牆>第1秒 子彈彈開, 牆飛出碎片

對Neil黎講 係佢主動開槍打敵人 但係逆向世界個時間係逆向流動緊 第6秒係正向世界發生嘅,但對逆向嘅Neil 黎講係第1秒

高潮位 逆向小隊同正向都係行動10分鐘
正向世界開始後第1分鐘 正向小隊行動左1分鐘 但係逆向小隊係行動左9分鐘
到正向世界開始左9分鐘 正向小隊行動左9分鐘 但係逆向小隊係行動左1分鐘 係以互補狀態咁行動

水氹都係同樣原理 以逆向世界黎講時間倒流緊 所以以逆向角度:
逆向主角抬起右腳> 有逆向水花>逆向主角"踩"落去>逆向主角收返起右腳> 逆向主角向前行

但正向黎睇時間正常流動 係:
主角倒後行>主角抬起右腳> 主角踩落去>有水花>主角收返起右腳
水氹係隨時間向前流動 水氹本身處於正向世界
2020-09-15 23:18:49
喺Neil個逆向世界,時間係正向世界嘅倒流
敵人嘅事前其實係Neil嘅事後

對於Neil黎講,敵人事前事後都冇受傷
點解? 因為佢逆向嘅原因就係要改變呢件事令敵人受傷成為既定現實
如果佢冇逆向去向敵人開槍
正向世界敵人亦唔會受傷

時間喺成套電影係單一線性移動 但唔代表冇得改變 改變嘅辦法就係進入逆向製造既有現實
2020-09-15 23:30:19
2020-09-15 23:37:42
2020-09-16 00:01:55
如果逆時人用逆時槍,射落順時人,由逆時人角度睇,粒彈留左喺順時人體內,無穿出黎

咁對於個順時人黎講,粒彈係點射出黎?
粒彈憑空出現係身體內>突然間出現傷口>粒彈飛番入槍>見到逆時人𣈴住自己?好似唔make sense

但根據逆時主角未換黑衫同自己打之前手臂突然出現傷口,似乎粒子彈會憑空出現係唯一合理解釋?
2020-09-16 00:15:18
如果係咁子彈會突然係敵人出現 因為逆向人要做嘅就係製造既有現實出黎
當逆向人射中嗰下就已經成為既有現實

上面嗰個例子子彈理論上都係突然出現逆向彈去牆

只要逆向人一日唔開槍 敵人都唔會中槍 所以中槍唔係既定現實 敵人就唔會死

呢個就係點解要逆向去救 目的就係開槍製造既定現實
2020-09-16 00:36:51
冇錯 順時睇就係會憑空出現
或者你理解為
係逆時人決定開槍後 子彈就必定會係果個位置出現
因為逆時人會番黎開槍 所以順時人會中彈
因為順時人會中彈 所以子彈會由佢身上飛出黎
套戲既時間線並唔係單向行 所以你要明白到逆時人做既野係會係'過去'到做 比逆時人射係當下發生既事 而唔係過左好耐之後逆時人再做既事 雖然你睇套戲係順住時間去 你會覺得佢地係之後再逆時番去射人
但實際所有發生既事都只係發生左一次 你順住黎播 子彈就係必定會出現 之後入逆時槍
唔make sense係因為逆時人呢樣野現實(暫時)唔存在 你都唔會遇到 成件事對我地自然係唔make sense
但係符合套戲既setting同logic
2020-09-16 00:39:31
隔離po仲有兩條戇鳩同我拗
2020-09-16 00:40:17
2020-09-16 00:51:36
覺得子彈洞係最大既bug

順時既時候 開槍射到物件 會有洞,
如果冇人處理 個洞應該會一直存在。

照咁計,逆時果陣 應該會有一個一直存在既子彈洞,
直到逆時既人開槍先會消失。

憑空出現子彈洞 係一個bug。
2020-09-16 01:00:50
車戰嗰幕架bmw 倒後鏡個裂紋係憑空出現

Protagonist, Neil 同Kat 逆時返Oslo 嗰陣neil好似用過逆風屙尿嚟比喻呢樣野
2020-09-16 01:06:58
憑空出現唔係bug 一旦你發現到就係會成為事實 你放唔放隻手遮住個窿子彈都係會咁過
只不過一個結果係你冇事 一個係打穿你隻手
2020-09-16 01:25:42
有bug...
2020-09-16 01:27:28
將成套戲所有正逆向干涉事件睇一次,
就會發現有部分係有矛盾, 所以有bug...
2020-09-16 08:33:43
你忽略嘅係觀眾當下係順時定係逆時
成條片Nolan冇講過觀眾一定係順時
亦唔需要講 因為咁都唔明真係食得屎

全片一開始 opera 嗰幕
觀眾跟住主角行動(第三身視角但同主角同步) 主角當時係順時 所以觀眾都係順眼
睇到逆時Neil救自己 咪係子彈逆向反應 入返去支槍嘅過程

實驗室 觀眾主角順時 槍,子彈逆時
主角開槍 觀眾睇到同主角一樣子彈由牆入返槍入面 順時主角要影響所有唔屬於同一時態嘅野 意識要相反 所以要攞逆時子彈 要諗你放開粒逆時子彈

機場1
觀眾主角同Neil都係順時
所以睇到逆時suit主角嘅行動亦都係倒轉左 所以都係有子彈窿逆向反應(因為觀眾順時人 睇逆時suit主角行動咪reverse)

去到主角決定逆時
水氹位
觀眾主角都係逆時 逆時主角踩(但對正向世界其實唔係踩 係帶緊啲水上去)水氹 觀眾都見到看似係踩(觀眾都同主角一樣逆緊時)

機場2 觀眾主角都係逆時
呢個時候睇返著住suit嘅逆時主角係順時行動
係因為觀眾同逆時主角一樣逆緊時
而觀眾依家睇返之前個機場1主角(順時) 係reverse咁行動 而逆時主角就係順時咁行動
兩個主角做嘅野同機場1打鬥條片一樣 只係reverse版本 觀眾角度係跟住逆時suit主角 而唔係機場1主角


當觀眾同主角狀態一樣 你睇到所有同主角一樣狀態嘅野對你黎講都係順時 但睇到所有唔屬於同一時態嘅野就變成逆向

主角順時觀眾都係順時 正向世界時間向前流動 觀眾同主角睇到逆時嘅所有野咪變成逆向

主角逆時觀眾都係逆時 逆向世界時間向後流動
觀眾同逆時主角做嘅所有野看似順時 但呢個只有逆時嘅人 或者操控同樣係逆時嘅東西先會睇到順時
對於正向世界黎講 觀眾,逆時主角及同樣逆時嘅所有野(隊友又好 槍又好子彈又好) 都係以reverse版本黎行動

所以套戲冇bug
2020-09-16 08:35:20
有幾難明呀
2020-09-16 09:00:06
子彈窿係bug

用高妹比sator用槍射做例子:
高妹:順時
槍、子彈、sator:逆時

係主角角度睇(順時):子彈入返槍到,但高妹受傷
Sator角度睇(逆時):Sator開槍,但高妹由有受傷變做冇受傷

意思姐係物件/生物是否順時逆時係由佢自身決定。
高妹係順時既,所以佢就算比逆時子彈射中佢既傷口都唔會逆時。

再舉個例子,有一幕係逆時主角踩到個水氹(水氹係順時),逆時主角會見到個水氹係有漣猗先,之後平靜。轉做順時角度就會見到:水氹平靜先,之後漣猗。

戲入面所有既玻璃,如果係順時既話,比逆時子彈射中,順時角度睇子彈窿應該都係由冇變有,唔係由有變冇。係bug黎。
2020-09-16 09:40:17
簡單,槍殺女主角嗰個係bug. 逆時嘅話應該係開完槍先會問男主角。

完。
2020-09-16 09:47:17
Sator角度睇(逆時):Sator開槍,但高妹由有受傷變做冇受傷

意思姐係物件/生物是否順時逆時係由佢自身決定。
高妹係順時既,所以佢就算比逆時子彈射中佢既傷口都唔會逆時


首先你要明白 套戲講緊嘅係逆向改變既有現實 而唔係回到過去改變未來 兩者完全唔同

上面咁睇已經錯
你試諗下 Sator永遠唔開槍 正向世界嘅高妹係咪永遠唔會受係 係 因為呢個對正向定逆向世界黎講 都係相同結果 呢個情況高妹冇受傷係既有現實

Sator 開槍 佢睇到嘅都係高妹受傷 當佢選擇開槍嗰下 射中高妹 就係改變左個既有現實
原本高妹唔會受傷 喺Sator嗰一下開槍改變左呢個既有現實 變成Sator開槍射中高妹
逆向世界同正向世界發生嘅結果一樣 只係過程調轉

去返正向世界(順時) 你同主角高妹順時咁睇
你睇到嘅永遠都係高妹會受傷 因為逆時Sator已經改變左個即有現實 你唔會睇佢高妹冇受傷嘅結果
反之亦然
所以冇bug
成套中心思想就係 透過逆時改變既有現實
但你忽略左呢點 以為女主對逆時黎講係冇受傷
冇受傷嘅前提係逆時嘅人冇開槍或打唔中
逆時嘅人只要打中 呢個打中嘅現實會即時取代冇受傷嘅現實 而你喺順時係冇辦法知道即有現實有冇被取代 因為對你黎講呢個係發生喺未來
2020-09-16 09:49:38
你理解下
大路 回到過去改變未來
同呢套 從未來改變過去(既有現實) 呢兩個唔同concept先

你知道左就會慢慢明 套戲冇bug
2020-09-16 10:00:59
其實佢哋強調永遠都改變唔到已經發生左既野,
所以根本就唔存在回到過去改變歷史,
而係呢一連串嘅野,
都係未來嘅一部分,
因為「早已注定」
2020-09-16 10:22:25
水氹點解釋?

同埋,套戲係假定左宿命論,你上面咁睇已經錯
2020-09-16 10:39:10
佢唔明架
另一個post有幾個人同佢解釋過
佢逆時順時係亂晒籠
佢講講下會掉轉左
但佢自己唔知
有時佢會講左個bug自相矛盾既情況出黎
但佢唔發覺係自相矛盾
佢話咁樣係冇bug
笑死我
2020-09-16 10:46:16
佢無視我,「解答」完高妹但又唔講水氹,可能佢思考緊點答
2020-09-16 10:52:11
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞