[#Mon#Monitor] 電腦螢幕集中討論#63

1001 回覆
2 Like 1 Dislike
2021-05-10 00:46:28
這個是HKC的機器, 中國雜牌機拿來當成自己產品賣.

LF24G35TFWCXXK, LF27G35TFWCXXK 都是.
面板也是中國CSOT的, 基本上是非常純的中國機器.
2021-05-10 03:04:58
最近想換隻M27Q但係唔知1070ti 推唔推到2K144hz,平時玩開LOLCSGO,求解
2021-05-10 03:48:23
觀塘2000分
2021-05-10 05:42:41
IPS曲面有邊隻好
2021-05-10 06:53:21
想揀32吋2K IPS 144 ,係唔係M32Q?
2021-05-10 07:04:25
Xiaomi 34" Ultrawide samsung va panel $23xx
2021-05-10 08:50:16
B&H有賣
佢係香港有鋪去自取個運費平d
2021-05-10 09:11:47
2021-05-10 10:15:13
準備落vg289q坑

2021-05-10 10:17:44
一樣價
2021-05-10 11:00:40
做咩訂唔去腦場買現貨
2021-05-10 12:42:30
推到
不過下次google到嘅問題就唔好係到問啦好嗎?
2021-05-10 12:43:08
*係度
2021-05-10 12:54:16
仆街發現43吋mon放唔落會頂到牆身
要退落一格買32吋,有冇d有4k + HDR + HDMI2.1 + 非VA(開sync會閃)既mon推介
2021-05-10 13:08:27
如果可以闊多10cm的話
買34吋 21:9仲好 32吋2K已經唔係咁清了

冇咩M32Q嘅資料 我估正常水平掛?
穩陣啲咪買FI32Q囉
2021-05-10 13:11:01
LG 34GN850-B
2021-05-10 13:23:58
34 21:9吋如果睇16:9細過27少少,所以唔想用21:9
2021-05-10 13:26:36
幾乎同27吋一樣大
2021-05-10 13:32:49
個ppi幾乎一樣咁濟
109.68同108.79 咁你到分到
2021-05-10 13:36:48
用緊27,想升級升大d
2021-05-10 14:02:36
pa32ucx-pk
2021-05-10 14:04:05
最近留意緊大概32" 嘅曲mon
睇中左隻XG32VC
請問評價如何
2021-05-10 14:07:47
曲mon冇靚野
2021-05-10 14:12:41

所以問下各位巴打指點下
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞