[#Mon#Monitor] 電腦螢幕集中討論#63

1001 回覆
2 Like 1 Dislike
2021-05-04 02:26:33
建議 LIST
2K 144HZ VG27AQL1A / XG279Q
4K 60HZ VG289Q
4K 144HZ XG27UQ / 27GN950-B

Display Port 1.4 線
無認證 但出到4K144HZ
https://shop.hornington.com/products/j5create-jdc43-8k-displayport-cable-2m
2021-05-04 02:28:02
建議 LIST
2K 144HZ VG27AQL1A / XG279Q
4K 60HZ VG289Q
4K 144HZ XG27UQ / 27GN950-B

有HDMI 2.1 新MOON推出
請留意新消息


Display Port 1.4 線
無認證 但出到4K144HZ
https://shop.hornington.com/products/j5create-jdc43-8k-displayport-cable-2m
2021-05-04 06:40:25
輕輕一推
2021-05-04 09:34:52
點睇隻M28U
2021-05-04 12:40:15
VG27AQL1A 想問各位點睇呢款
2021-05-04 12:53:35
性能同價錢略輸M27Q
唔鍾意妓姦就可以投共
兩款差唔多
2021-05-04 12:55:34
M27Q好似話啲字會blur...
2021-05-04 13:02:15
rtings 係text clarity畀分 M27Q仲高
不過你自己揀啦
2021-05-04 13:03:53
張個芒上下倒轉
咪有RGB Sub-Pixel Layout
2021-05-04 13:16:51
一樣比較緊依兩款
m27q 無內置喇叭有啲煩
2021-05-04 13:39:02
差價500,已經夠買個唔錯嘅喇叭
或者嘅細細個Z120/Creative Pebble都唔錯
2021-05-04 13:46:38
個程式唔食ClearType就會blur
2021-05-04 16:20:39

【情報】友達面板再創佳績! Acer XB273U GX Rtings評測全站第三! 遊戲類別第一
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60030&snA=575257

嗯 評測出來了, 跟 FI27Q-X 不相上下, 兩款都是世界頂尖的螢幕產品.
2021-05-04 16:36:04
G7被打敗了
2021-05-04 16:48:24
我隻fi27q-p
2021-05-04 16:54:14
有得買未 想換mon了
2021-05-04 16:54:52
3090都唔夠力
2021-05-04 16:59:17
換4K 144HZ
2021-05-04 16:59:38
價錢
2021-05-04 17:00:18
咁我換左耳機先
2021-05-04 17:00:53
M28U
2021-05-04 17:02:21
好平
2021-05-04 17:04:08
VG28UQL1A
2021-05-04 17:05:13
啲色水
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞