(親情/社會)我個仔被老屈藏有炸藥

440 回覆
170 Like 26 Dislike
2019-09-26 01:54:16
現實有良心嘅警察 神早唔撈啦
2019-09-26 09:16:05
到時真係開住會叫麥麥送
2019-09-26 09:16:18
加甜?
2019-09-26 09:17:25
呢個真,我有個中學同學,612之後已經劈左炮,寧願裸辭
2019-09-26 16:25:03
現實邊有白警敢企出嚟
2019-09-26 21:36:02
冇喇…有良心果啲都辭左職
仲響入面話自己係白警但唔去阻止黑警既,同助紂為虐冇分別,都一樣係黑警
2019-09-26 21:36:33
三十二

「隨便坐。」Jason入左佢間房之後,向何翠兒道。

「嗯。」何翠兒有啲拘謹咁坐左其中一張凳上面。

我緊隨其後,響另一張凳上面坐低。

「要唔要杯咖啡提提神?」Jason望一望個鐘,已經成十二點半有多:「我有好多野想問妳,可能會開會開通宵,趕住聽日場官司。飲杯咖啡會精神啲。」

「唔駛喇…」何翠兒輕輕地搖搖頭:「你地開始問喇。」

「不如妳自己開始講,中間有問題我地再插口問妳喇。」Jason提議。

何翠兒點點頭,諗左一陣先開始道:「首先,其實我真名唔係叫何翠兒。」

Jason笑了笑:「呢層我地當然估到。」

何翠兒拎左張警察委任證既副本出黎,上面既名係徐穎雯。

「正本響辭職既時候還左喇。」真名叫徐穎雯既何翠兒解釋。

「嗯。」Jason拎起張委任證既副本望左一望。

「我其實之前考DSE考得好差,全部科唔係1就係U,所以唯有走左去讀毅進課程,諗住讀完之後就去考警察,貪佢收得多讀書唔多既人同份人工夠穩定。」徐穎雯道:「雖然我讀唔成書,但考左幾次之後,我終於成功。」警隊入面其實係咪真係充斥住呢類低學歷人士?

公權力響呢班冇自制能力既人手上,真係好危險,就好似而家班黑警只要見到有人著黑色衫、係後生仔,就算你其實只係街坊踢住拖,都會走埋你圍你,一個唔好彩仲會比佢地捉去差館。

更加唔好提最近參加遊行既示威者,比班黑警打到頭破血流…

班黑警完全當左班示威者係葉○歡咁,有幾大力打幾大力,槍槍橡膠子彈、催淚彈向住示威者個頭射,唔知以為班示威者係重犯,以為佢地揸住重型武器…

我一諗到呢度,就為自己以前十幾年既愚蠢懺悔…如果我呢啲後生仔口中既「廢老」肯早十幾二十年出黎爭取公義,呢班有大好前途既後生仔係咪唔駛受呢啲苦?

「我響學堂冇幾耐,已經比教官揀選左做卧底。」徐穎雯響我仲思考緊既時候繼續講佢既故仔:「我最初以為係入黑社會做卧底,驚到想辭職。不過,Madam話應該只係入一個思疑係犯罪組織既學生組織,所以唔駛擔心,一定唔會有危險。

「我既性格其實好隨和,Madam話唔危險我就真係相信唔危險,所以我又應承左呢個卧底任務。」

妳係蠢定隨和呀…

雖然事實上阿禮佢地又真係唔危險…

「個卧底任務又真係好簡單,就係混入一班大學生入面,睇下有冇佢地犯罪既證據。Madam話佢地表面係一班大學生,但實際上係一班激進既示威者,甚至可能打算整炸藥策劃恐怖襲擊…」

我忍唔住打斷左徐穎雯既說話,語帶嘲諷地道:「係囉,妳同佢地相處左咁耐,佢地真係一班好激進既恐怖份子黎!」

徐穎雯好尷尬咁dup低頭輕輕一搖,道:「咁我都係跟上司既指令去做野,我冇得揀架…」

哈,冇得揀?

係妳將啲炸藥放響個工業大廈單位架,冇得揀?

「劉Uncle,你冷靜小小,等佢講埋先。」Jason見我好似又想發作 於是出言相勸。

我其實就諗住嘲諷徐穎雯一句既啫,唔會太過份既。一陣鬧走左佢我地大鑊啫…

「Madam佢首先比左個file我睇,入面已經有晒所有被鎖定既目標人物既資料、相等等,我讀熟左之後,佢地就安排我響一次遊行入面伺機行動。

「大約一年幾之前,有一個每年都舉行既大型示威,果班學生都有參加到,果次既示威本身就係好和平,但根據我收到既行動資料,一班防暴警察會被安排突然間出現,而我地都相信我地既目標人物都會有所行動,我就要趁呢個機會取得佢地既信任,混入去呢個學生組織。

「果陣前線既示威者,經驗冇而家果班示威者咁豐富,防暴警察一推進,佢地就已經亂晒籠咁撤退,情況好混亂,有唔少人跌左落地下。而班防暴警察就開始用胡椒噴霧同警棍追擊同拘捕企得較前既示威者。

「我一直匿埋左響附近伺機而動。就響呢個時候,所有男性目標人物都全部出現,佢地響度嘗試幫啲示威者一齊撤退。

「但係當時既情況太混亂,Brian…即係其中一個目標人物,中左胡椒噴霧,成個人訓左響度。我覺得時機成熟,於是我就響匿埋既地方全力衝過去,將訓左響地下好痛苦既Brian扶起身,向一條事先安排比較安全既路線行過去,協助佢同埋佢啲朋友逃離現場。」

(待續)
2019-09-27 14:15:24
所以人真係要讀多d 書 求其被個上司說兩說就信哂
2019-09-27 18:42:58
其實而家仲做緊黑警既我覺得個腦真係有問題
2019-09-27 20:51:46
佢地真係覺得到最後都會無事 兔死狗烹 主要係原本有問題個班都同化左更多想去建制度改變建制的人
2019-09-27 21:59:14
我真係好希望成班黑警最後全部最起碼都要坐返十年八年

dklm
2019-09-27 21:59:24
三十三

「但班防暴點知妳係卧底?點知妳係自己人?」Jason插口問道。

我即時諗起最近既示威入面,著晒裝備但同時配住螢光棒或者手環、喬裝示威者既果班黑警。

莫非果陣已經係咁?

「冇架。」徐穎雯搖一搖頭:「真係自己執生,而且博取佢地信任既機會只得一次。」

講到咁,其實我真係聽到火滾,好想再次破口大罵。

不過徐穎雯肯做證既話對單案件幫助好大,我都唔可以鬧佢同嘲諷佢得太過份。

「成個卧底行動得妳一個進行?」Jason問:「點解要Target佢地做目標?」

徐穎雯搖搖頭:「我唔知。我只係佢地手下既一隻棋子。但你話有其他類似我既卧底滲透左其他學生組織、政黨都唔奇。」

我突然全身一寒。

回顧香港近年發生既事,我覺得徐穎雯既推論係正確既。

土共又或者港共,響唔同既團體入面安插間諜又或者誘使入面既成員變節唔係冇可能,所以我地成會間唔中見到有啲反對派既人臨選舉先黎退黨再參選「票」。

而家佢地只係將呢個策略再進化,安排唔同既人響唔同既組織甚至乎係一班普通市民入面插贓嫁禍,然後等到有需要既時候就揀選其中一組棋子黎用,以莫須有既罪名嘗試控制民意同輿論。

今次阿禮佢地只係咁啱比佢地揀選中既棋子。

「唔…」Jason思考左一陣,然後道:「唔好意思,請繼續。」

「嗯。」徐穎雯微一點頭,又繼續道:「滲入佢地既過程比想像中順利好多,佢地見我救左Brian,加上我個人又扮到好外向,個個已經當左我係佢地入面既其中一位成員,非常歡迎我。」

後生仔太容易相信人了。

「響滲入左佢地之後,其實反而冇乜特別事發生…Madam叫我搜佢地既罪證,但係我乜都搵唔到。

「佢地,只係一班好普通既大學生,仲好有抱負,想改變社會上面唔公平既地方,而且…同佢地相處既時候就會發覺其實佢地都只係一班有住同佢地年紀相符既稚氣既年輕人…

「果份稚氣…就好似我咁。我…其實都只係一個年輕人…」

妳?

稚氣?

笑話,一個陷害普通市民既卧底話自己有稚氣?

「當我發覺到呢班學生同普通人根本冇分別既時候,我有如實向Madam滙報,仲問佢其實當中有冇誤會…」徐穎雯既表情睇落好低沉:「佢只係叫我唔需要理咁多,我既工作就係聽上級既指令做野,其他事與我無關。

「咁冇辦法,我唯有繼續我既任務…但係…我諗我不知不覺中,已經比佢地影響左。

「我響佢地呢班學生入面,感受到乜野係無私既付出。佢地有時會趁某啲社會議題發生緊既時候走出黎擺街站同市民解釋返個議題有乜野利弊,自己比錢印刷宣傳單張等等,完全冇收過一分一毫,寧願自己返多幾份part time…

「就響呢個時候,佢地陸陸續續都開始準備落莊,但又想繼續一齊響社會上面繼續推廣佢地既諗法,去改變佢地眼中不公義既社會,所以就想搵個地方擺低佢地遊行物資同擺街站既用具、宣傳單張、宣傳品等等。

「我將呢件事如實咁報告比Madam聽,然後隔左唔駛幾日,Madam就比左個任務我,要我用比市價低一半既租金,介紹一間好近葵涌警署既工業大廈既單位比佢地,而且要我無論用任何方法都好,都一定要氹到佢地租用果個單位。

「於是我就同劉學禮佢地講,我有個親戚係做地產既,啱啱手頭上有個工廈荀盤,可以用市價一半左右既租金出租,每個人除返都係300蚊左右,仲可以多一個地方聚腳。我仲係咁催佢地,叫佢地快啲落決定,因為呢個盤好多人想要。

「佢地好快落左決定要租呢個單位。

「佢地陸陸續續咁將啲物資拎上黎,而我亦都受Madam所吩咐,將Madam…將Madam…交比我既物資…果啲物資…拎上去。」徐穎雯講到最後果幾句既時候,開始有小小口震。

等等…

果啲物資,咪就係果堆炸藥囉!?

「係炸藥?」Jason比我早開口問。

徐穎雯眼望住地下,冇出到聲。

我個人又開始暴燥:「妳拎果啲物資係咪炸藥呀!係咪呀!?」

徐穎雯低頭望住地下,目光呆滯:「其實…我應該一早估到…」

妳究竟響度講乜野!?

「妳答我呀!」我忍唔住語氣又好暴燥咁問:「妳唔係想話妳唔知妳個Madam比果啲係炸藥下嘛?」

我梗係暴燥喇…妳上到庭比口供,話唔知果啲係咪炸藥黎,咁咪證明唔到阿禮佢地係比人插贓嫁禍囉!?

(待續)
2019-09-27 22:44:42
2019-09-28 11:33:58
2019-09-28 21:57:18
多謝美欺巴
但今日我會抖抖
2019-09-28 22:06:02
習慣性睇完文推一推姐 慢慢出啦
2019-09-28 22:12:25
多謝支持,應該仲有兩三集左右就完
2019-09-28 22:31:21
樓主出文快咗
2019-09-28 22:42:40
多謝支持!

我通常出故儘量都每星期更新最少5次
不過寫呢個故既時候香港實在發生太多事尤其是星期六、日,有時自己會發夢,有時就追新聞…所以有時都未必更新得切
2019-09-28 22:45:47
大家加油
2019-09-28 22:46:35
大家同路人互勉之
2019-09-29 05:10:07
岀文同我哋依家做緊嘅嘢一樣
急唔嚟
樓主加油
2019-09-29 16:20:22
多謝新手巴!
今次應該下星期真係結局了
2019-09-30 22:20:48
三十四

徐穎雯搖搖頭,語氣中帶點悲傷地道:「我果陣真係唔知架!我知就唔會拎Madam啲物資上去喇!」

「喂,妳係咪咁蠢呀!」我忍唔住嘲諷佢:「咁妳以為佢叫拎啲乜野呀?麥○勞外賣呀?」

「劉Uncle,夠喇。」Jason阻止我:「我明白你既心情。但唔發生都發生左,徐小姐都係想彌補返佢既過錯,所以先黎幫我地手做證啫。」

你明白我既心情?

係,我都知我應該要冷靜,唔應該變身做燥狂阿伯。

但,劉學禮係我個親生仔黎架,要保持冷靜,談何容易?

「對唔住…」徐穎雯悔疚地道:「我係蠢先會走去揀做警察…」

「…」我冇出聲。

Jason講得啱,我再鬧徐穎雯都於是無補,但我又驚我一出聲又認唔出鬧佢,所以唯有粒聲都唔出。

「徐小姐,妳話妳唔知Madam比妳果啲係炸藥,呢樣野唔係講笑。」Jason問到重點:「如果妳唔確認果啲所謂既『物資』係炸藥既話,妳既供詞重未夠決定性,唔知可以動搖到陪審團幾多。」

徐穎雯聽到之後搖搖頭:「我果刻真係唔知果啲係炸藥…」

唉…咁妳既供詞效果會細好多…

Jason聽完之後都皺一皺眉。

「不過…案發當日我都響現場,班伙記…班警察破門而入之後係有拎起Madam果堆物資話搜到炸藥架,呢樣我可以做證。」徐穎雯急道:「同埋我同佢地相處左咁耐,真係從來都冇見過佢地整炸藥架!」

我同Jason聽到呢度相視對望左一眼。

徐穎雯見我地冇出聲,於是著急地追問:「有冇用呀?有用架呵?」

老實講,用就一定有用既,不過效果就一定冇妳直接講出黎話炸藥咁好架喇。

「我諗夠用既。」Jason微笑地回答。

夠唔夠用呢個問題…其實我覺得關鍵依然係鍾官,不過有「外國勢力」既加入,佢應該唔敢太過亂黎…吧?

另外,陪審團既取態都係關鍵,我地能夠做到既,只係響儘量唔好比鍾官影響既情況下去說明班陪審員。

「嗯…」

「不如妳繼續講落去?」Jason再次提問。

徐穎雯點點頭:「好…

「當我陸續咁將Madam安排既物資放晒上去之後,我既任務就係定時匯報目標人物佢地既情況,主要係佢地幾時聚會,每次聚會時間既長短,響工廈單位逗留幾耐等等。

「呢段短時間暫時風平浪靜,直至到果一晚,即係阿禮話離家出走果一晚,大家約左第二日上去單位度聚聚。」

我個心又突然一痛…

講到尾,其實我都有份響無意中推班學生踩入呢個政治陷阱入面…

雖然…就算冇離家出走呢件事既出現,佢地可能最終都難逃一劫,但係至少我唔會有親手推個仔落火坑果種罪惡感…

「作為例行既匯報,我都有將呢次既聚會報告比Madam聽。」徐穎雯續道:「Madam聽完之後即刻吩咐我參加聚會時要留心咁多位目標人物既行動,並且話呢班學生隨時準備策劃恐怖襲擊。」

嘩…呢個Madam…真係笑話黎架喎!

但問題係…徐穎雯妳信?

「妳唔係信下嘛?」我又再次忍唔住用嘲諷既語氣說道。

「我…我…」徐穎雯先係不置可否,然後又道:「呢個係上司既命令…我冇得唔遵從…」

果然…走去做黑警既,個腦應該都係有啲問題。

「我已經唔係問妳點解要遵從,而係問妳信唔信阿禮佢地會策劃恐怖襲擊?」我嘆左口氣,唔想再同弱智毅進女糾纏,於是道:「算喇,妳都係當我冇問過喇。」

「嗯…」

「請繼續。」Jason道。

「總之第二下晝,我地一班人都黎齊晒聚腳點,之後我就用WhatsApp通知Madam個情況。」徐穎雯道。

「Madam回覆要我落去單獨見佢,於是我藉詞去買下午茶、小食等等,而且堅持唔需要男士們既幫助,再由工廈單位單獨離開。」

其實…呢一下咁堅持自己一個人去買咁多人份量既食物已經好奇怪,只能怪班後生仔入世未深,太過相信眼前呢個人,所以完全冇提出過質疑。

徐穎雯續道:「我響商場會合Madam。由於工廈距離商場都一段距離,加上我又買咁多野,所以基本上我就算暫時離開一段時間都唔會有人懷疑。

「一同Madam見面,佢就即刻向我再三確認佢比我既物資係咪仲個單位入面,咁我就答係。Madam好滿意咁點點頭,之後同我講解之後會有既行動,同埋命令我要看管好班學生,響增援到達之前唔可以比佢地任何一個人離開。」

我終於又再次忍唔住,怒道:「妳有冇搞錯!?妳同阿禮佢地一齊玩左成年,又話受佢地影響!佢地有冇做過犯法野妳應該好清楚!妳居然揜住良心,幫班黑警做班細路!?阿前Madam,妳跌左野呀!妳跌左個良心呀!」

徐穎雯又忍唔住眼淚,哽咽道:「對唔住呀…對唔住…果陣…我只係…只係…」

我餘怒未消:「妳唔好話妳只不過係跟Order做野!定妳想講妳真心覺得你上司講既野先係事實呀!?」

「算喇…佢而家執返個良心架喇…肯幫我地做證,係咪?」Jason做和事佬。

哼,定係你覺得徐穎雯靚女先幫佢講說話呀?

「哼。」不過我都係決定收聲。

「徐小姐,請繼續。」Jason向徐穎雯笑一笑。

徐穎雯點一點頭:「之後既事…」

(待續)
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞