[#Mon#Monitor] 電腦螢幕集中討論#60

1001 回覆
4 Like 2 Dislike
2021-02-28 09:58:55
用咗AW2518H三年,值唔值得upgrade PG259QN?
主要玩CSGO,間中玩吓ETS2
i7-6900K加2080S
2021-02-28 10:33:36
XG279Q係咪冇得用VESA掛架? 見佢好似冇得拆個原裝stand
2021-02-28 11:14:53
可以拆。
利申:用緊XG27UQ 拆左
2021-02-28 12:20:12
我位置有限一定要用pole+arm 嘅款,第一次用monitor arm, 平平地買咗隻brateck, 網上評價都唔差,琴日裝完幾順滑

全黑色幾靚仔,d 料拎上手好實淨
2021-02-28 13:06:38

起amazon買咗呢個vesa mount比我個g34wqc用 見佢包埋免運香港 有冇巴打用開
2021-02-28 13:50:15
Business Name:Shenzhen shi mengxiangyuan jianshen fazhan youxian
Business Address:
jinrong keji chuangxin zhongxin 206
futian qu fubao jiedao shihua lu 1hao
Shenzhen
Guangdong
518000
CN

上amazon買淘寶貨
2021-02-28 14:34:06
吓 乜係太陸野來架咩 我見佢寫住Amazon choice架喎
2021-02-28 14:38:29
Huanuo
睇個死人拼音牌子名都知啦下
2021-02-28 15:57:32
vg289q喺咪依然無貨,見2000fun本來話3月底先有貨,但依家又無咗依句
2021-02-28 16:11:13
強國大把現貨,自己諗
2021-02-28 16:24:43
三星m7香港幾時先出..
2021-02-28 21:06:56
最近砌左部5600x+3070 想買MAG274QRF-QD 有無巴打有包膠
2021-02-28 22:00:33
色水靚反應快
唔介意ips黑位唔掂就去馬
2021-02-28 22:05:38
有冇相?
2021-02-28 22:18:51
收到 唔該巴打
2021-02-28 22:50:56
有QD同無QD其實大唔大分別 見差成一千銀 值唔值得買QD版
2021-03-01 01:05:47
意思喺依家買既都喺大陸版?
2021-03-01 05:25:09
HX 就買硬
我考慮緊買Ergotron XL 定係 MXV 好
2021-03-01 06:47:53

最後買咗Ergotron HX 同 LX
2021-03-01 06:51:46
嚟緊呢個星期隻AW3821DW 就到
2021-03-01 08:54:29
我都係執相,買左benq pd2700u
2021-03-01 10:07:32
LX 正,單芒,睇你鐘唔鐘意條pole 架je
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞