[2:0]2023-24 NBA季後賽討論區 (65)

1001 回覆
0 Like 2 Dislike
2024-06-10 15:59:46
唔屌得譚仔
2024-06-10 16:00:11
西冠即總冠
2024-06-10 16:01:42
榮狗就嚟14連敗
2024-06-10 16:02:50
22年聽聞係Dpoy 守Curry
最後幾多分呀? 哦 場均30分
2024-06-10 16:04:12
接受唔到本屆連登球王艾榮比小白假期完封
2024-06-10 16:07:07
假期點會唔係高兩班馬
2024-06-10 16:08:58
去到東岸水土不服姐
返主場適應返西岸啲節奏就連追4場啦
西強東弱唔係口號嚟
2024-06-10 16:10:24
不如你睇下Curry 生涯對假期既數據再講啦
假期係進攻好過Smart 防守最多咪差唔多
2024-06-10 16:17:13
根本輕鬆
西岸場場神仙打交 超高水準對決
垃圾塞係溫室打開波 點會跟得上西岸精英強度
2024-06-10 16:28:30
有對比之下G2咁嘅表現梗係好咗
2024-06-10 16:59:49
[木狼背水一戰]2023-24 NBA季後賽討論區 (58)
https://lih.kg/CpJEBpX
#997 回覆 - 分享自 LIHKG 討論區

抽爆
2024-06-10 17:07:08
拋西瓜搵人啦屌
佢口吻勁firm
2024-06-10 17:09:45
話小牛贏硬嗰堆好多本時唔係好見人.
2024-06-10 17:13:13
2024-06-10 17:13:53
又唔屌得譚
又已經吹到可以贏呢隊個隊歷史級強隊咁
頂你17勇講緊係爭史一最強球隊
譚對住牛都交兩場咁閪嘅進攻表現
對17勇防守真係不敢想像
2024-06-10 17:15:07
大家開始睇到塞歷史級別既真正實力
2024-06-10 17:26:15
有塞迷同緊全盛勇比添,邊個真捧殺
2024-06-10 17:26:25
怪錯東區球隊了 唔係佢哋太弱 而係塞太強
2024-06-10 17:37:46
雞塊一冠已經要吹緊皇朝球隊
菠菜仲犀利 2:0已經要同宇宙湧

突然之間覺得啲太監好謙虛
2024-06-10 18:07:09
數據黎講係嘅
2024-06-10 18:07:12
睇返溜馬原來唔錯
打塞要多點開花+一件硬解武器(琴)
2024-06-10 18:09:47
證明呢隊塞勁 容許到痰犯致命to都照贏波
2024-06-10 18:45:00
橫掃有咩咁好
2024-06-10 18:49:24
橫掃冇人得益
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台家庭台潮流台美容台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台電器台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台黑 洞