[STEAM]有無人有玩ROUGH LIKE武俠類遊戲「太吾繪卷」

866 回覆
34 Like 93 Dislike
2018-10-04 14:00:39
原來係我諗多左
2018-10-04 14:07:22
主角練緊長兵器
暫時仲未搵到長兵資質高同靚仔魅力高既傳人
2018-10-04 14:08:23
個人覺得自由係後續,義父想人體練成返個女出嚟,於是搵主角去收集碎片做替死鬼

不過應該有排先會出主線劇情
2018-10-04 14:10:17
未想用MOD住
我都係咁讀書

個時唔知有手抄本同原著的分別
為左歷練乜都讀左先
搞到好多其他同派既內功都心法逆練
好彩都只係七至九階既內功
2018-10-04 14:19:11
自由好明顯係後續黎
你見到教學既角色會出返
不過見教學個故好似直頭未完
可能教學仲會出多幾關補充下知識同講故仔
2018-10-04 15:05:11
查實好唔好等佢內容多啲先玩
玩左一陣,多數時間係屈喺間房練功
出去r下關係,俾左新功你又繼續練下咁
我覺得自己唔似武俠小說主角,反而似啲喺大門派閉關修練n年,以為略有小成,等俾啲主角撚狗咁撚嘅廢中門徒
2018-10-04 15:45:52
我諗你轉生十幾世就會似主角
2018-10-04 15:56:14
可以等下

開修改器做武學奇才會開心啲
而家隻game內容同事件未夠P社 CK2咁多元化
2018-10-04 16:17:39
玩咗十個鐘
其實嘥咗好多時間行嚟行去
你行開咗一輪 啲人已經對你跌好感
跟住你學嘢又要講好感度
變相就係你成日都要屈喺個門派度
用驛站又要扣日數
同埋啲奇遇嘅種類太少啦
2018-10-04 17:03:28
玩左21個鐘, 游戲內20年, 好似最高傷得招武當初始劍招式, 有冇巴打可以教下點先夠打第一個劍塚
2018-10-04 18:24:05
武學 內功 身法 絕技
係運功嗰度砌好晒先
全部都要7品 熟練最好練到100

攻略話先打大玄凝/ 鳳凰螢
因為之後難度遞增後會好難打

我自己就先打鳳凰螢
唔記得佢用咩武器
破甲好強 幾下就無晒甲
但破體就好弱 係佢同班靚既攻速快

可能係我招式係獅相門 屬性主+防守
御力同拆招能力都高 佢打我唔係好入
我同佢慢慢磨
扣到佢一半血後 佢屬性會遞增
屬性增加超過我一倍會變無敵

第一次打只係扣到佢4份3血
用左太多turn 佢升到變左無敵狀態
我就用身法 拉距離逃走
只要扣到佢4份3血
即使撤退仍然可以攞到3點精純

攞左精純 再練熟多幾招
第二次打就贏左
2018-10-04 21:32:09
入血犼教可以認相樞為神, 加好多能力值

但佢附身落你到, 心情唔可以低過某一個數
2018-10-04 22:43:46
thanks 巴打, 試下先
2018-10-04 23:52:17
發現條女同個同門師妹成日隻抽
有次仲要比人打得幾甘
不過掌門同佢幾FD 比左支勁藥佢
再咁搞法容咩易死老婆?
2018-10-05 00:04:36
個門主變左相樞可以點算
2018-10-05 01:26:21
試過一覺訓醒個老婆死左
又查唔到邊個做
2018-10-05 01:45:21
有啲絕技係咪被動
只要裝左唔出都有效果
2018-10-05 02:53:38
Join the dark side
2018-10-05 02:59:35
逆練功法有無得救
係咪慢慢等走火入魔
2018-10-05 03:21:49
逆練完就無辦法改返正練,只能夠用右上角太吾遺惠洗走自己一門武功

目前副作用最嚴重係逆練內功
不過只要定期食藥維持內息紊亂喺200或以下就唔會有咩問題
2018-10-05 03:30:35
刪錯左個倉庫 點算
save埋
2018-10-05 03:45:11
玩撚完
2018-10-05 03:50:22
我比我個仔派帽
2018-10-05 05:17:50
學極都係九品 跟著係度學佛法 我少林派
點樣學高階既功法?
2018-10-05 05:30:33
無野了 原來要睇支持度
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞