[BNO] 彭黛玲考慮擴展BNO visa資格俾年青人

248 回覆
278 Like 11 Dislike
2021-12-07 05:53:20
🚨🚨The Times reporting today that the Home Office are considering extending the Hong Kong visa scheme to young people.

It's not clear yet what pathway will be on offer, but thank you @pritipatel for considering doing the right thing for Hong Kongers.https://twitter.com/hk_watch/status/1467780501297680388?s=21
2021-12-07 05:58:59
2021-12-07 06:03:27

Uk im in
2021-12-07 06:05:46


UK AUS CAN , USA
2021-12-07 06:06:12
暫時仲係有d vague
等佢出埋細節先
2021-12-07 06:07:09
父母有bno+97後 先得
多數人都唔關事
都係去加拿大或者首抽算

2021-12-07 06:08:45
算係有進展,要繼續推動行動
2021-12-07 06:09:05
唔知有無好大意義

加拿大讀書就走得, 都係得3000個app

BNO 去英國, 個個都有十萬九千個 checklist items

真正急走既上年已走

後生個班, 離開父母生存到嗎?
2021-12-07 06:10:24
首你個頭

加拿大澳洲隨便揀,英國都幫到一批人
2021-12-07 06:13:19
澳洲7年 pr前搵工根本明pen你冇pr
英國 97後... 老實講 97後父母冇老o都冇用 唔信會開放俾所有人
2021-12-07 06:14:26
如果有家庭爺/阿婆有BNO,但個老豆老母冇,改咗就算阿爺阿婆唔去英國,都可以帶全家去英國
2021-12-07 06:17:55
The scheme could offer all 18-25 year old Hong Kong citizens a way to gain British citizenship

個報道話全部18-25歲香港人都受惠

https://twitter.com/thetimes/status/1467845237947179011?s=21
2021-12-07 06:19:04
大陸人
2021-12-07 06:21:13


good,期待
2021-12-07 06:21:21
2021-12-07 06:22:19
要有審查
2021-12-07 06:22:49
其實計國家,係加拿大好d
2021-12-07 06:23:40
唔是前提要父母是但一邊有bno咩
2021-12-07 06:23:44
唔依個笑又幾好笑
Popo都去到
大陸人又無做過乜點會去唔到
2021-12-07 06:24:55
連登仔:唔好睇少MI6情報網 一定係等五年後拒簽玩鳩佢
2021-12-07 06:25:42
5年後一齊企隔離唱英國國歌啦
2021-12-07 06:25:45
有BNO 唔同講法

冇就要check 清楚
2021-12-07 06:27:18
一早就唔好FF咁多啦
除非你係恐怖分子就去唔到
共產黨員都移到啦
2021-12-07 06:27:56
Check條撚咩
根本過到晒
英國佬貪香港人錢咋
2021-12-07 06:28:07
個報道標題咁講

依家多數approve BNO visa extension,但實際有咩offer要再討論
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞