[FIFA垃圾驚] 車路士球迷開季討論區

1001 回覆
4 Like 6 Dislike
2021-09-15 04:15:22
2021-09-15 04:15:28
雞髀黎
2021-09-15 04:15:44
MM
2021-09-15 04:15:55
有英超中游料
2021-09-15 04:16:07
猛狗震撼教育杜曹?
2021-09-15 04:17:03
屌你我㩒撚曬鐘
2021-09-15 04:18:06
#相信杜曹
2021-09-15 04:18:11
JB話咗唔好講
2021-09-15 04:18:43
Romelu Lukaku:

"The coach said before the game that when we recover the ball we have to play it forward quickly, Kova [Mateo Kovacic] made a brilliant pass."

[via @SkySports]
2021-09-15 04:19:50
9 19 29,
2021-09-15 04:25:24
2021-09-15 04:25:37
盧sir會唔會太癲
2021-09-15 04:25:38
達頭
2021-09-15 04:25:51
好有azp 加達既影子
2021-09-15 04:25:59
呢隊係唔係干地足球黎
2021-09-15 04:26:28
自護達combo
2021-09-15 04:26:48
我第一時間都係諗走佢
2021-09-15 04:26:58
懷疑呢隊波係干地夢想既足球
2021-09-15 04:27:17
K角連線!
2021-09-15 04:27:40
收起m狗出雲狗啦屌你老母
2021-09-15 04:28:06
呢個角度同干一完全一鳩樣
2021-09-15 04:28:50
今日猛狗踢得好撚差
2021-09-15 04:29:30
呢球幾有諗頭 但多撚咗
2021-09-15 04:29:45
今日高狗好撚高水準
2021-09-15 04:30:12
How about 占?
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞