[We're on the right track!!] 曼聯終極FF戰術暨林鄭黑警仆街死全家吹水區 [671]

1001 回覆
16 Like 16 Dislike
2019-08-13 13:22:18
2019-08-13 13:25:08
Yes,我盲,佢都盲
2019-08-13 13:25:58
我意思係盲佬黎
2019-08-13 13:30:56
而家係睇隊波頂唔頂得順咁高強度姐
剩係睇今場左右閘已經覺得捱唔到一季
反而戰術係睇到有 有計劃地打反擊
不過同對手玩陣地情況會點就仲有待觀察
反正而家都唔太對Sob有咩期望 今季頭三已經好好
2019-08-13 13:32:52
原來上場ddg係100% 撲救成功率
2019-08-13 13:33:40
2019-08-13 13:33:55
對家無入波既話, 唔係100% 會係咩
2019-08-13 13:34:49
有乜可能呀,中柱果d唔計?
2019-08-13 13:36:30
中柱即係唔入, 即係not on target

即係只要0失球, 有救過1球波以上 = 100%撲救
2019-08-13 13:37:09
撲唔中有人護空龍
2019-08-13 13:37:16
入機場啦
2019-08-13 13:37:40
難怪你P牌
2019-08-13 13:37:45
你老尾班及佈流料既人今日唔出機場?
我屌晒你老母
2019-08-13 13:38:32
仲有航班一定要去
2019-08-13 13:39:26
Tottenham ready to double Christian Eriksen's wages and offer him new £200,000-a-week deal in bid to secure his long-term future

Spurs are desperate to extend Eriksen's contract and are willing to offer the midfielder close to £200,000 a week — more than double his current £80,000
2019-08-13 13:40:22
2019-08-13 13:45:48
其他唔敢講 但係傳波方面點都好過超新星
2019-08-13 13:46:10
記得有球冇撲麥龜封到, 唔封就入
2019-08-13 13:47:18
應該係代表性
2019-08-13 13:47:32
2019-08-13 13:49:13
機場無人 手足今日去?
2019-08-13 13:51:33
曼迷 機場見
2019-08-13 13:51:53
Pogba 己經幾個月無post 過任何一張曼聯嘅嘢
下季應該
2019-08-13 13:52:49
基本野唔洗講
2019-08-13 13:53:05
山狗上學傳球成功率8成都冇喎,點好過?🤣
ching出黎搞笑?
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞