[761] I.O.I討論區(48) 出道3週年粗卡~WekiMeki月中回歸 Somi月尾出道大發~下半年重組!?

1001 回覆
30 Like 11 Dislike
2019-07-05 22:08:41

2019-07-05 22:14:08

韓味
2019-07-05 22:17:37
https://twitter.com/yellowpopcorn11/status/1147075939433500672?s=21
2019-07-05 23:00:53
2019-07-05 23:25:01
2019-07-06 19:11:22
https://youtu.be/x-ikgKFX4TM

2019-07-06 22:59:11
2019-07-06 23:32:55
live穩到
2019-07-07 17:37:21

all kill
2019-07-09 01:03:06
想yeonjung番黎但係又唔想宇少少左個人其實唔可以並存既咩
2019-07-09 09:26:27
I.O.I has reportedly been facing some setbacks in their comeback

The music video filming scheduled for today is likely cancelled and re-schedule hasn't been decided

The members reportedly said their songs "didn't have any impact", will take their time

https://n.news.naver.com/entertain/now/article/241/0002934893

一日未出teaser, 一日都唔信重組
2019-07-09 09:30:33
又作埋d垃圾歌 交行貨
2019-07-09 10:52:56
重組應該唔係fake news

似會delay就真
2019-07-09 11:04:28
重組就堅架啦
2019-07-09 11:09:02
延吓延吓可能就齊人歸隊重組
2019-07-09 11:29:33
都開哂聲重組
2019-07-09 11:40:34
係星船唔放人
2019-07-09 12:06:20
不嬲都話宇少上到二線同yeonjung 真係冇關係 sercert 個陣真係收到D 路人目光 不近D 呢幾次Cb 同拎一位真係完全睇唔到yeonjung 係邊
2019-07-09 12:10:45
依家國人唔喺到都紅到 星船又識玩 唔係死推一個 依家幾好
由靜一番去開始 佢都唔係紅嗰幾個
2019-07-09 13:11:28
吓仲唔係最紅個幾個咩係隊入面最多人識個幾個黎既喎
2019-07-09 13:31:21
隊野依家叫波娜少女
2019-07-09 13:39:35
我lulu 世界第一啦
2019-07-09 13:40:05
你lu好假
2019-07-09 13:41:16
對a cup ball 咁真都假???? 有無見過d 女對波咁平先?
2019-07-09 18:09:03
波娜紅左依家變左西女人喎
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台World體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台健康台感情台潮流台上班台財經台房屋台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞